Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ve ortaöğretim okullarinda kendi kendini örgütleme

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Kaos ve karmaşıklık kuramlarının bilim dünyasında tartışılmaya başlanmasından itibaren yönetim bilimleri de bu kuramlardan etkilenmiştir ve örgütler için de kendi kendini örgütleme tartışılmaya başlanmıştır. Okullarımızın da hakim paradigmaya koşut olarak değişen çevrede kendi kendilerini örgütleyebilen dirik yapılar olması gerekmektedir. Bu araştırma, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında kendi kendini örgütleme davranışının ne düzeyde yerine getirildiğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Ankara ili Çubuk ilçesindeki merkeze bağlı 8 ilköğretim okulu ve 7 ortaöğretim okulu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri incelendiğinde, okullarda kendi kendini örgütlemenin çok önemli bazı ögelerinin yetersiz düzeyde gerçekleştirildiği bazılarının ise yeterli düzeyde yerine getirildiği görülmüştür. Kendi kendini örgütleme davranışının gerçekleştirilme düzeyi açısından ilköğretim okulları ve ortaöğretim okulları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir.

Özet İngilizce :

With the chaos and complexity theories in scientific world the organizations and the science of management have been affected by these theories and the self organization has been started to be discussed. In parallel to this development in dominant paradigm in the changing environment, schools should self organize themselves and have dynamic structures. The aim of this research is to determine the levels of the self organizing behavior in primary and high schools. It is a descriptive research. The population of the research is 8 primaary and 7 high schools in Çubuk district of Ankara. The research was carried out on the population. For the aim of collecting data interview technique has been used. Data were collected from intervews done with 15 school managers. As a result, some important elements of self organizing behavior haven't been accomplished sufficiently and some have been accomplished sufficiently. There is not significant difference between the in primary and high schools in terms of the. implementation of self orginizing behavior.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :