Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Examining free time activities of academicians and its frequency (bitlis eren university sample)

Yazar kurumları :
Bitlis Eren University Physical Education and Sport Highschool1, Sakarya University Physical Education and Sport Highschool2
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study was to determine free time activities performed by academic staff and the frequency of these activities of academicians. In addition, examining the effects of doing sports on healthy level and job productivity of academicians were aimed, too. 244 academic staffs working in Bitlis Eren University participated in research in total. Free time-free time and sport survey developed by Tel (2007) were used to determine free time activities of participants. Frequency analysis and Kruskal-Wallis variance analysis in SPSS 15.0 for Windows program were used for analysis of data obtained. At the end of research, it was determined that frequencies of free time activities of academicians are different from each other but there is just a significant difference in "caring to family and children" and "hunting" activities (p<0,05).There was a difference between nonattendance reason to free time activities and age groups of academicians who joined in research but it was determined that there was a statistically significant difference between only attendance rations to "facilities and equipment are adequate " and "I don't have free time" ideas (p<0,05). It was determined that there was no statistically significant difference regarding expectations from university to evaluate free times as per the marital status of academicians (p>0,05). It was determined that there was no statistically significant difference between making sport and watching sport competitions frequencies with expertise field of academicians (p>0,05). It was determined that there was statistically significant difference between attendance reason to sports and age groups of academicians (p<0,05).

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Son yıllarda önemi gittikçe artan rekreatif etkinliklerin sosyal yaşantı, fiziksel aktivite ve gün içerisinde performans arttırıcı etkileri yapılan çalışmalarla anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda Bitlis Eren Üniversitesi akademik personelinin boş zamanlarında ne gibi rekreatif faaliyetlerde bulunduğu, faaliyetlerin sıklığı, akademik personelin üniversiteden beklentilerini ve akademik personelin fiziksel aktivite düzeylerinin bazı değişkenlerle ilişkisi bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında spor yapmanın akademik personelin sağlık durumuna ve iş verimliliğine etkilerinin incelenmesi de amaçlanmıştır. Araştırmaya Bitlis Eren Üniversitesinde görev yapan toplam 244 akademik personel katılmıştır. Katılımcıların serbest zaman etkinliklerini tespit etmek için Tel (2007) tarafından geliştirilen serbest zaman-serbest zaman ve spor anketi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows programında One-Sample Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis varyans analizi, Ki-Kare (X2) ve frekans analizleri kullanılmıştır. Yaptığımız çalışmada, akademik personelinin boş zamanlarında yaptıkları etkinlik türleri ve bu etkinliklere katılma sıklıklarını incelenmiş ve araştırmaya katılan akademisyenler tarafından bar, gazino, birahane vb. ile ava gitmenin neredeyse hiç tercih edilmediği, hiçbir şeyle uğraşmayıp dinlenmek ile kahvehane veya kafeterya ya gitmek nadiren tercih edildiği, müzik dinlemek veya müzik aleti çalmak, sinema ve tiyatroya gitmek, çarşı-pazar gezip alış veriş yapmak, spor yapmak ya da spor yarışmalarını izlemek, komşulara veya akrabalara gitmek, hobiler ile ilgilenmek ve internetten yararlanmak (chat, oyun, hobi) ara sıra tercih edildiği. kitap, gazete ve dergi okumak, tv, video ve vcd izlemek, aile ve çocuklarla ilgilenmek ile arkadaşlarla sohbet edip gezmek sıklıkla tercih edildiği belirlenmiştir. Bu bulgulara göre, araştırmaya katılan akademisyenlerin boş zamanlarda yaptıkları etkinlik türlerinin ve bu etkinlikleri yapma sıklıklarının farklı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, akademik personelin yaptıkları serbest zaman etkinlikleri ve bu etkinlikleri yapma sıklıkları ile cinsiyetleri, yaş grupları, ekonomik gelir seviyeleri, haftalık ders saatleri ve akademik ünvanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda araştırmaya katılan akademik personelin boş zaman etkinliklerine katılmama nedenlerinin başında ''tesis ve araç-gereçlerin yetersiz olmasının'' geldiği, boş zamanları değerlendirmek için üniversiteden beklentilerin başında ise ''üniversitedeki sportif faaliyet ve organizasyonların desteklenmesinin'' geldiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılan akademik personelin sporu ''sağlıklı yaşam sürdürmek için" ve "sporu sevdikleri'' için yaptıkları belirlenmiştir. Akademisyenlerin spor çalışmalarını yaptıkları yerlerin başında da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olan spor tesislerinin geldiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılan akademik personelin yaptıkları serbest zaman etkinlikleri ve bu etkinlikleri yapma sıklıkları arasında cinsiyet, yaş, aylık ortalama gelir, girilen ders saati ve akademik unvana göre istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05). Akademik personelin yaptıkları sportif etkinlikler ve bu etkinlikleri yapma sıklıkları arasında aylık ortalama gelir durumu, girilen ders saati ve akademik unvana göre istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05). Ancak akademisyenlerin yaptıkları sportif etkinlikler ve bu etkinlikleri yapma sıklıkları arasında cinsiyet ve yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :