Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evaluation of “book bag project” according to the views of children’s mothers

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

This study was planned to evaluate "Book Bag Project" according to the views of children's mothers. The population of the study consisted of 28 children, together with their mothers, attending to Afyon Kocatepe University Preschool Center during the phase of February-June 2010. In this research sampling procedure was not followed, instead the population as a whole was taken as the study group. As a data collection tool, "Book Bag Project Evaluation Form" which was developed by the researchers in order to evaluate parents' reading aloud to their children and children's interest in books. In the analysis of data, demographical information of children was given in frequency rates and in percentages. Independent samples t-test was used to analyze the data derived from the children's mothers for two variables while ANOVA was used for multiple variables. As a result of the findings, it was concluded that girls were more successful in listening carefully and reading comprehension, that there was no significant difference between the mothers' views on the children's book-reading behaviors and the children's ages, that children were becoming more successful in telling where the story starts, replying comprehension questions, exemplifying the issues mentioned in the book using daily contexts and using the characters and the plot in their play when the number of books which were read to the children by their mothers and finally that children were more successful in bringing books so as to ask their parents to read them and answering comprehension questions when more time is allocated by the mothers to read books to their children.

Özet İngilizce :

Araştırma, "Kitap Torbası Projesi'nin" anne görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma evrenini, Şubat-Haziran 2010 ayları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne devam eden 28 çocuk ve anneleri oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemine gidilmeden evrenin tamamı çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ailelerin çocuklarına sesli olarak kitap okuma alışkanlığını ve çocukların kitaplara olan ilgisini değerlendirebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kitap Torbası Projesi Değerlendirme Formu" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde çocuklara ait demografik bilgiler frekans ve yüzde değerleri olarak verilmiştir. Anne görüşleri doğrultusunda Kitap Torbası Değerlendirme Formu'ndan elde edilen verilerde ise ikili değişkenler için Bağımsız Gruplar için t Testi, çoklu değişkenler için ise ANOVA Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların cinsiyetleri ile kitap okunurken dikkatlice dinleme ve okuma işlemi bittikten sonra öykü ile ilgili bilgileri hatırlama davranışları açısından kızların erkeklere oranla daha başarılı oldukları; çocukların kitap okuma davranışlarına ilişkin anne görüşleri ile çocukların yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı; annelerin çocuklarına haftada okudukları kitap sayısı arttıkça, çocukların öykünün kitabın neresinden başladığını gösterme, öykü ile ilgili sorulara yanıt verme, öyküde geçen olay ve durumlarla ilgili günlük yaşamdan örnekler verme ve öyküde geçen kahramanları ve olayları oyunlarında kullanma davranışlarını göstermede daha başarılı oldukları ve annelerin bir gün içinde kitap okuma süresi arttıkça çocukların ebeveynlerine okuması için kitap getirme ve öykü ile ilgili sorulara yanıt verme davranışlarında daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :