Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Conversion of cultural differences into crisis: islamophobia in western societies

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Islamophobia, after the 9/11 attacks in USA, became one of the most frequently used concepts. This study icludes the idea that the Islamophobia in Western societies in not an issue of only contemporary times. Thus, the historical background of Islamophobia in the Western societies is to be handled first. After 9/11 attacks, Muslim people living in Europe, America or Australia faced economical, social and political discrimination due to their beliefs. By the rise of Islamophobic rhetoric in Western societies, the ideas asserting Islam as a religion, or even a political ideology which has nothing in common with Western values, in addition is conflictual to Western values and wants to destroy them, started to occupy space. It would not be uncorrect to say that by the widespreading of Islamophobia, anti-Islamism replaced anti-Semitism in Western societies. Discrimination and racism towards Muslims is tried to be justified with the fear and hate formed around Islamophobia. By this way, the Muslims living in the Western societies formed the "New Black Generation".

Özet İngilizce :

İslamofobi, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika'da gerçekleşen saldırılardan sonra, Batı'da sıklıkla kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Bu çalışma, Batı toplumlarında görülen İslamofobinin sadece yakın zamana özgü bir olgu olmadığı tezini içermektedir. Dolayısıyla çalışmada öncelikle İslamofobinin Batı toplumlarındaki tarihsel arka planı üzerinde durulacaktır. 11 Eylül'de gerçekleşen saldırılardan sonra, gerek Avrupa'da gerekse de Amerika ve Avustralya'da yaşayan Müslüman kişiler, inançlarından dolayı ekonomik, sosyal ve siyasal düzeyde ayrımcılığa maruz kalmaya başlamışlardır. Batı toplumlarında İslamofobi söylemlerinin yükselmesiyle, İslâm'ın Batı kültürüyle ortak değerleri olmayan, hatta Batılı değerlerle çatışan ve bu değerleri ortadan kaldırmayı gaye edinmiş bir din, hatta dinden de öte siyasal bir ideoloji olduğu yönündeki argümanlar yaygınlık kazanmaya başlamıştır. İslamofobinin yaygınlaşmasıyla, Batılı toplumlarda antisemitizmin yerini, anti-islamizmin aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. İslamofobi etrafında oluşturulan korku ve nefret ile birlikte, Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılık ve ırkçılık meşrulaştırılmaya çalışmıştır. Böylece Batılı toplumlarda yaşayan Müslümanlar, "Yeni Kuşak Siyahlar" konumuna gelmişlerdir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :