Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Collaboration of higher education institutions (heis) with business: the case of turar ryskulov kazakh economi university (kazeu)

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
446
DOI :
Özet Türkçe :

The main purpose of this paper is to investigate the current state of the interaction between university and business. It focuses on approaches of improving joint research activity of universities with business communities. Collaboration between university and business is illustrated with an example of Turar Ryskulov Kazakh Economic University. This is an evaluative overview of the theoretical basis of university and business collaboration and attempt to identify forms, methods and ways to improve their interaction.

Özet İngilizce :

Bu makalenin ana amacı, üniversite ile iş dünyası arasındaki etkileşimin mevcut durumunu incelemektir. Makale, üniversite ve iş dünyası topluluklarının ortak araştırma yapabilme aktivitelerininin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlara odaklanmıştır. Üniversite iş dünyası işbirliği bu makalede Turar Ryskulov Kazakh Economic Üniversitesi örneği ile somutlaştırılmıştır. Özel olarak Üniversite ile LLP Yönetici Danışmanlığı firması arasındaki işbirliği inceleme konusu yapılmıştır. Makale ayrıca üniversite-iş dünyası işbirliğinin kavramsal çerçevesini ortaya koyarken şekil ve yöntemleri ile etkileşimlerini geliştirme yollarını belirlemeye çalışmaktadır. İşbirliği yöntem ve şekilleri; sözleşme ilişkileri, konsorsiyum, ittifaklar, proje ortaklığı girişimleri, kuluçka programları, tekno-parklar, araştırma ortaklıkları gibi sınıflandırmalara tabii tutulmaktadırlar. Diğer ülkelerde konu ile ilgili yenilikçi örneklere de rastlanmaktadır. Örneğin, Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi; sanatı, teknoloji ve iş dünyası ile birleştiren ve toplumsal etki yaratan öncü yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Makalede inceleme konusu yapılan vakadan yola çıkılarak varılan sonuçlarda, özellikle Kazakhistan özelinde önem taşıyan olumlu neticelere varılmakla beraber üniversite-iş dünyası işbirliğinin önündeki engellerin de altı çizilmiştir. Örnek olarak, iki kurumun kültürel farklılıkları ve kaynak eksiklikleri verilebilir. Yine, belirli bir zamanda tek bir vaka üzerinde yapılan bu inceleme ve değerlendirmelerin konu edilen vakanın sürekliliğinin sağlanması ve diğer vakalarla da desteklenmesi için, ileride yeni çalışmaların yapılması yerinde olacaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :