Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analysis of journals and researches about sports sciences in the world and in turkey

Yazar kurumları :
Gazi University1, Kafkas University2, Karabuk University3
Görüntülenme :
634
DOI :
Özet Türkçe :

This study is a content analysis consisting of access to the journals subjecting sports sciences within the scope of Science Citation Index (SCI) and  Social Science Citation Index (SSCI), the article, citation and impact factor (IF) figures of those journals between 2006-2010, the annual based analysis of SCI and SSCI journals, their distribution and scope with respect to countries, the journals of sports sciences and problems of sports research in Turkey. The sources used are “web of knowledge” database, “ISI Citation Index” reports and the websites of the journals, Ulakbim databases, data from Turkish State Institute of Statistics, and literature information. Method: Data such as number of journals, number of articles, IF, number of citations, type of articles, number of sources are collected from JCR (Journal Citations Reports) sources published between 2006-2010. The scope of publication of the journals are coded adhering to the classification of the scopes they announce on their website with respect to the classifications stated in The Williams Sports Science Research Schedule (WSSRS) about “fundamental working fields” in sports sciences research. The journals of sports sciences in our country are scanned using Ulakbim social sciences database and the websites of the universities. Turkish sports sciences journals are searched for and the scientific publications analyzing the scope and problems of sports sciences research in Turkey are analyzed. Conclusion: The journals from USA take the greatest place in SCIE and SCI. England follows the USA. The SCI sports sciences journals increase every year in terms of their number, number of articles and citations, and IF values, although SSCI sports sciences journals also increase in terms of number and number of articles and citations, there is no linear increase in IF. When the scopes of the journals are analyzed, the result appeared was that the fields of sports sciences they selected were mostly physiology of exercise, physiotherapy, sports health and sports psychology. It is seen that the sports medicine journals constitute the largest portion of the journals in the indexes. A scientific journal from our country also takes place in these indexes other than that, there are five university sports sciences journals in the Ulakbim social branches database which is search-able within the international indexes.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, Science Citation Index (SCI - Bilimsel Alıntılanma İndeksi)  ve Social Science Citation Index (SSCI - Sosyal Bilimler Alıntılanma İndeksi) kapsamındaki spor bilimlerini konu alan dergilerin bulunması, bu dergilerin 2006-2010 yılları makale, alıntılanma ve etki faktörü(IF – Impact Factor) rakamları, SCI ve SSCI dergilerinin yıllara göre analizi, ülkelere göre dağılımları ve kapsamları, Türkiye’deki spor bilimleri dergileri ve spor araştırmalarının sorunları konularını araştıran bir içerik analizidir. Kaynak olarak “web of knowledge” veritabanı, “ISI Citation Index” raporları, dergilerin internet sayfaları, Ulakbilim Veritabanları, Devlet İstatistik Kurumu verileri ve literatür bilgileri taranmıştır. Yöntem: Dergi sayısı, makale sayısı, IF, alıntılanma sayısı, makale türü, kaynak sayısı gibi veriler 2006-2010 yılları içerisinde yayınlanan JCR(Journal Citations Reports) kaynaklarından derlenmiştir. Dergilerin yayın kapsamları ise, internet sitelerinde belirttikleri dergi içeriklerinin, The Williams Sports Science Research Schedule (WSSRS)’de belirtilen spor bilimleri araştırmalarında “temel çalışma alanları” sınıflandırmasına bağlı kalınarak kodlanmıştır. Ülkemizdeki spor bilimleri dergileri Ulakbilim sosyal bilimler veritabanından ve üniversitelerin internet sayfalarından taratılmıştır. Türk spor bilimleri dergileri araştırılmış, Türkiye’de spor bilimleri araştırmalarının kapsamı ve sorunlarını inceleyen bilimsel yayınlar incelenmiştir. Bulgular ve sonuç: SCIE ve SCI içinde ülke bazında en çok ABD kaynaklı dergiler bulunmaktadır. ABD’yi İngiltere takip etmektedir. Yalnız SSCI dergilerde ABD dergilerin %48, İngiltere %36’sına hakimdir. SCIE’ de ise bu oran % 48,8’ e  % 17,5’dir.  SCI spor bilimleri dergileri her sene sayı, makale ve alıntılanma sayısı, IF değerleri bakımından artmaktadır, SSCI spor bilimleri dergilerinde sayı, makale ve alıntılanma sayısı artmasına rağmen ortalama IF’de doğrusal bir artış yoktur. 2006 yılında SCIE dergilerde 5536 makale yayınlanmıştır. Bu sayı SSCI dergilerde 364’ tür. 2010 yılına gelindiğinde rakam SCIE dergilerde 7088 ve SSCI dergilerde 805’e ulaşmıştır.  Dergilerin kapsamları incelendiğinde seçtikleri spor bilimleri alanlarının ağırlıklı olarak egzersiz fizyolojisi, fizyoterapi, spor sağlık ve spor psikolojisi olduğu sonucu çıkmıştır. Egzersiz Fizyolojisi çalışmaları 95 derginin 52’ sinin yayın kabul ettiği alan olarak belirtilmiş ve dergilerin % 54,74’ünün kapsamına alınarak en yaygın çalışma alanı olmuştur. Fakat dergilerin yapıları incelendiğinde, büyük çoğunluğunun spor sağlık ve spor hekimliği dergileri olduğu görülmektedir. Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri kitabına göre üretilmiş bilimsel yayınların sayısı ve etki değerlerine bakıldığında Türkiye 517 yayın, 1.611 atıf ve 3,12 IF değeri ile 23. sırada yer almaktadır. ABD 47.013 yayın 710.980 atıf ve 15,12 IF değeri spor bilimlerinde dünya yayın sayısının yarısından fazlasına sahiptir. Yapılan alıntılar incelendiğinde çeşitli antrenman  metotları ve ölçüm protokolleri çok fazla alıntı yapılan makaleler olmuşlardır.  Ülkemizden spor bilimleri adına bu indekslerde yalnız bir bilimsel dergi mevcuttur. Bunun dışında uluslararası indekslerde taranabilen Ulakbilim sosyal alanlar veritabanında beş üniversite spor bilimleri dergisi bulunmaktadır. Ülkemizde yayınlanan yayınların yurtdışında yeterliliği ve kabulü yeterince üst seviyeye ulaşamamıştır. Bu sorunun kaynağına yönelik araştırmalar, eksikliğin deneysel çalışmaların azlığı, dil yetersizliği ve araştırma amaçlarının yeterince ortaya konulamamasından kaynaklandığını göstermektedir. Bu bilgiler ışığında, çalışma sonunda hazırlanan soruların yanıt bulmasının, spor bilimleri alanında gelişim için önemli olduğu düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :