Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An applied study about the analysis of planned shopping and consumption beha viours of individual consumers

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Maltepe University Institute Of Social Sciences Department Of Business Administration1, Anadolu University, The School of Economics Department of Labour Economics and Industrial Relations2
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the behaviours of individuals towards the consumption process were analyzed. A general literature study concerning the strategies that were followed by institutions and organizations in sales as directed to behaviours of individuals affecting the consumption process was carried out. In the light of the information obtained following the research, survey questions to be applied on consumers were determined. The questions were directed to consumers in different cities and regions within the period of 5 months approximately and their thoughts about the survey were established. The analysis was made by being used the SPSS 15 Statistical program in the light of data obtained from the survey and conclusion and suggestion were made. This study is an applied study and sales strategies of institutions and organizations on consumers and purchasing tendencies were tried to be determined within the framework of acquired data.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada bireylerin tüketim sürecine yönelik davranışları incelenmiştir. Bireylerin tüketim süreçlerini etkileyen süreç içindeki davranışlarına yönelik olarak kurum ve kuruluşların satışta izledikleri stratejilerine ilişkin genel bir literatür çalışması yapılmıştır. Yapılan araştırma sonunda elde edilen bilgiler ışığında tüketiciler üzerinde uygulanacak anket soruları belirlenmiştir. Belirlenen anket soruları yaklaşık 5 aylık süreç içinde değişik illerde vebölgelerde bulunan tüketicilere yöneltilerek anket üzerindeki düşünceleri belirlenmiştir. Anketten elde edilen veriler ışığında SPSS 15 İstatistik programı kullanılarak analiz gerçekleştirilmiş ve sonuç öneri çıkarılmıştır. Bu çalışma uygulamalı bir çalışma olup, elde edilen veriler çerçevesinde kurum ve kuruluşların tüketiciler üzerinde yaptıkları satış stratejileri ve tüketicileri etkileyen satın alma eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :