Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Age, gender differences in creativity among students

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

This research examined age and gender as predictors of creativity. Participants (N= 153, 105 = male & 48= female) completed creativity test. A multiple regression analysis revealed age, creativity explained 0.143 of the variance in academic achievement but there is a significance relation (F= 8.294, sig=000, P<0.01) between those variables and academic achievement. Finding the relationship between age and academic achievement is also decreased (r=.345). According this table correlation age to CGPA was (Zero-order = .345 p < 0.05). However implications of the findings to investigate in age, gender and creativity are discussed.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu araştırma, yaş ve cinsiyeti yaratıcılığın tahmin unsurları olarak incelemiştir. Katılımcılar (N= 153, 105 = erkek & 48= kadın) yaratıcılık testini tamamlamıştır. Çoklu regresyon analizi, yaş ve yaratıcılığın akademik başarıda varyansın 0.143'ünü açıkladığını ortaya koymuştur fakat bu değişkenler ve akademik başarı arasında bir önem ilişkisi bulunmaktadır (F= 8.294, sig=000, P<0.01). yaş ve akademik başarı arasında bulunan ilişki de düşüş göstermiştir (r=.345). Bu tabloya göre, CGPA'ya olan korelasyon yaşı (Zero-order = .345 p < 0.05) bulunmuştur. Bununla berbaer yaş, cinsiyet ve yaratıcılığı araştırmak için bulguların çıkarımları da tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :