Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A research among high school students in izmir to identify the relationship between social loneliness and internet addiction

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Humans are defined as social beings. Therefore, being a human being requires living in a social circle. That the human is a social being, living in a social atmosphere, naturally places social relationships at the center of his/her life. Humans want to feel that they belong somewhere or to a group. This sense of belonging is one of the main factors that help a person hold on to life. While some people are good at building relationships in their social circle they have formed, others are not equally as good. People in the second group, in other words, those who are socially lonely, accept loneliness as their fate and try to meet their social needs in different ways. Social loneliness is a complex emotion which is a combination of different emotions. The socially lonely see themselves segregated from social life and do not trust other people. Researches have established that internet use in socially lonely individuals is at an addiction level, which might lead to further psychological and physical disorders. Another result is that the users in question are usually made up of young people. In this study, some questionnaires were applied to 1400 students among high school students in Izmir and the gathered data was studied with the light of studies on field have been done up to now and as a result of this all process the findings were commented to pull attention to the dangers of excess use of internet.

Özet İngilizce :

İnsanoğlu sosyal bir varlık olarak tanımlanır. Bundan dolayıdır ki insan olmak sosyal bir çevrede yaşamayı gerektirir. İnsanın sosyal bir varlık olması ve sosyal bir çevrede yaşaması sosyal ilişkileri de doğal olarak hayatın tam merkezine yerleştirir. İnsanoğlu kendisini bir yere ya da gruba ait hissetmek ister. Bu aidiyet duygusu insanın hayata tutunmasındaki en önemli faktörlerin başında gelir. İnsanların bir kısmı, sosyal çevreleriyle başarılı ilişkiler kurabilirken diğer bir kısmı ise bu ilişkiyi kurmada aynı derecede başarılı değildir. İkinci grubu oluşturan insanların ilişki kurmada ileri derecede sorunlu olanlarını "sosyal yalnız" olarak nitelemek mümkündür. Sosyal yalnız olanlar, yalnızlığı hayatlarının bir parçası olarak kabul edip sosyal ihtiyaçlarını farklı şekillerde temin etmeye çalışırlar. Sosyal yalnızlık, farklı duyguların harmanlanması olan karışık bir duygudur. Sosyal olarak yalnız olanlar, kendilerini sosyal hayattan tecrit edilmiş görürler ve diğer insanlara güvenmezler. Yapılan araştırmalarda sosyal yalnızlık yaşayan bireylerde internet kullanımının bağımlılık derecesinde olduğu ve bu durumun da ileri derecede psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara yol açtığı saptanmıştır. Söz konusu internet kullanıcılarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu da yine yapılan çalışmalarda elde dilen sonuçlardan biridir. Bu çalışmada, İzmir İli'nde bulunan ortaöğretim(lise) öğrencileri arasından 1400 kişiye sosyal yalnızlık ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla anketler yapılmış ve elde edilen veriler bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmaların ışığında yorumlanarak; internet bağımlılığının sonucu olan psikolojik ve fiziksel bozuklukların yol açabileceği olası tehlikelere dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :