Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 küresel krizi ve türk ulaştirma sektörünün yapisi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat A.D.1, Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk A.D.2, Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşl
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel kriz ve krizler birçok sektörü olduğu gibi ulaştırma sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. Birçok sektörle iç içe olan ulaştırma sektörü yaşanan 2008 küresel krizden kendi payına düşen oranda etkilenmiştir. Bu etki ile ulaştırma sektörü içerisinde bulunan dört farklı alanda hizmet veren; "Karayolları, Havayolları, Demiryolları ve Denizyolları" krizin etkisiyle bazı ekonomik sorunlar yaşamıştır. Bu çalışma kapsamında Türk Ulaştırma Sektörünün 2008 küresel kriz öncesindeki yapısı ile 2008 krizinden sonraki yapısı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma derleme bir çalışma olup; çalışmada kullanılan veriler Ulaştırma Müsteşarlığının Resmi Verileri ile Karayolları, Havayolları, Deniz ve Demiryollarının resmi sitelerinde yayınlanan verilerden oluşmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda 2008 küresel krizi Türk Ulaştırma sektörü üzerinde bazı olumsuz etkiler meydana getirmiştir. Olumsuzluk oluşturan faktörlere bakıldığında ise; öncelikle yolcu talebinin azalması, teknolojik yatırımların azalması ve yavaşlaması, planlanan yatırımların aksaması ve yavaşlaması gibi faktörlerden oluşmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

A global crisis and crises concern transportation sector closely as in many other sectors. Transportation sector which is one within the many sectors affected from the 2008 global crisis in the level of its share. With this effect, "Highways, Airways, Railways and Maritime" being in the transportation sector and giving service in four different areas experienced some economic problems because of the effect of crisis. Within the scope of this thesis, the structure of Turkish Transportation Sector before the 2008 global crisis and the structure after 2008 global crisis were comparatively analyzed. The study is a collected study, and data used in the study include those published in the official websites of Highways, Airways, Maritime and Railways as well as Official Data of the Undersecretariat of Transportation. as a result of the study, 2008 global crisis resulted in several negative effects on the Transportation Sector of Turkey. With regard to these negative effects, they include such factors as decrease in passenger demand, slowdown of technologic investments, delay and slowdown in the planned investments.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :