Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mâverdî düşüncesinde din-devlet ilişkisi

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Programı1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, on birinci asırda yaşamış bir Şafii fakihi ve aynı zamanda dönemin etkili bir siyasi figürü olan Mâverdî'nin, din-devlet ilişkisinin nasıl olması gerektiği konusundaki görüşleri incelenmiştir. İslâm tarihinde din-devlet ilişkilerinin büyük bir kırılma yaşadığı bu asırda fikir üreten Mâverdî, ortaya koyduğu görüşlerle döneminin problemlerine çözüm aramıştır. Yaşadığı dönemde fikirleri pratiğe dökülmemiş olsa da, daha sonraki dönemleri etkilemiş, uzun yıllar hilafetle ilgili tartışmalarda referans kabul edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this paper, a Shafi'i jurist and an influential political figure lived in eleventh century, Mawardi's thoughts on how the relation of religion and state had to be done, has been examined. Generated ideas in this century that religion-state relations have lived a big diffraction, Mawardi has searched for solutions to problems of his time, by thoughts he has suggested. Although his thoughts have not been put into practice, he has influenced subsequent periods and he has been accepted as reference through long ages in discussions about the Caliphate.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :