Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hadislerle temellendirilen tasavvufî hâller

Yazar kurumları :
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, İslam düşünce sistemine büyük katkısı olan tasavvufî öğretilerin önemli bir boyutunu oluşturan tasavvufî hallerin ve makamların temellendirildiği hadisleri konu almaktadır. Bu bağlamda ilk dönem temel tasavvuf kitaplarında kullanılan konuyla ilgili tasavvûfî terimler tespit edilip kısa tanımları yapılmış, dayandırıldıkları hadîslere ve kurulan ilgilere dikkat çekilerek, yapılan yorumlar değerlendirilmiştir. Tasavvuf erbabı, öğretilerini mümkün olduğu kadar âyet ve hadîslere dayandırmağa çalışmışlardır. Kullanılan hadîsler ekseriyetle temel kaynaklarda bulunmalarına rağmen yarıdan fazlası sıhhat açısından tartışmalıdır. Bu hadîslerin tasavvufî terimlerle ilgileri doğrudan ve açık olmadığı için yapılan yorumlarda çoğunlukla abartılı te'villere gidildiği görülmüştür. Ancak yorumlarda dinin temel ilkelerine uygunluk önemle gözetilmiştir.

Özet İngilizce :

This study is about the short descriptions of mystical concepts used in basic mysticism books of the classical times and the verses and particularly the hadithes these concepts were based upon. Our goal is to determine the resources on which the mysticism teachings with significant contributions to İslamic thought system were grounded and to determine the relationships built. In this context, basic mystical concepts taking place in the first-period classical mysticism resources have been detected, short mystical descriptions of them have been made and the comments on the relationships of them with the Quran verses and hadithes they were grounded have been evaluated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :