Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din ve ilim ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Din ve ilim, insan hayatının en büyük realitelerindendir. Bu ikisi bazen paralel gitmiş, bazen da birbirinden ayrı kalmışlar, hatta çatışmışlardır. Özelikle Hıristiyanlık, ciddi anlamda din-ilim çatışmalarının yaşandığı bir din olmuştur. Osmanlının son döneminde Hıristiyan Batı dünyasıyla yaşanan yakın ilişkiler ülkemizde de "din-ilim çatışması" konusunu gündeme getirmiştir. Günümüzde de konu çeşitli yönleriyle ele alınmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, "din-ilim çatışması" konusu, özellikle Hıristiyanlık ve İslam Dinleri açısından ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

Religion and science are two big realities of human life. Two of them sometimes have gone parallel with each other, sometimes remained separate, even conflicted. Especially Christianity has been a religion in which were seriously lived conflicts of religion and science. In the late period of Ottoman, the affiliations with Christian Western world have brought up to agenda the matter of "conflict of religion and science". In our time, the matter has gone on to deal with from various aspects. In this paper the matter of conflict of religion and science will deal with particularly in terms of Christianity and Islam.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :