Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dildeki dünya görüşü

Yazar kurumları :
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede dilin varlık biçimi ve dünya görüşü tanımlanacak ve ikisi arasındaki bağlantılar ele alınacaktır. Bize göre bir dilin dünya görüşü, dünyanın o dildeki kuruluşu ve o dili konuşanlarca büründüğü biçimdir. Dil, bir dünya görüşünün oluşumunda, en etkin rolü oynar. Çünkü dilin dünya kavrayışı, dilden dile değişir. Dünyadaki bir gerçeklik bölgesinde geçerli olan bir dizge, başka bir dilin anlam dünyasına uymayabilir. Gerçekte bir dili diğer dillerden ayıran, yalnızca onun hususi dil göstergeleri değildir. Bunun yanı sıra dil, insana ayrı bir düşünce formu, ayrı bir bakış açısı temin eder.

Özet İngilizce :

In this article, the structure of language and worldview will be defined and the connections between them will be discussed. In my opinion, worldview of a language is the construction of the world in that language and form of the language to take by speakers of that language. Language plays the most active role in the formation of a world view. Because the world's understanding of the language varies from language to language. A string which is the current reality in the world is not fit into the world of meaning in another language. In fact, a language that separates from other languages, not only displays its special language. In addition, the language gives people a different perspective and a different form of thought.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :