Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Descartes felsefesinde tanrı-varlık ilişkisi

Yazar kurumları :
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Tanrının varlığı ve Onun evren ve insan ile ilişkisi sorunu, felsefenin çok eski ve temel problemlerinden biri olarak görülür. Bir bilgi konusu olarak Tanrının varlığı ve O'nun mahiyeti, bu evrenin üzerinde aşkın bir varlıkla ilgili olduğu hâlde, insan, içinde bulunduğu fiziksel evrende Onun koyduğu yasaları bulabilir. Tanrı kavramı Descartes felsefesinin en girift noktalarından birini oluşturur. Aslına bakılırsa, felsefesini fizik temeller yani mekanik dünya görüşü üzerine kuran Descartes'ın, metafiziğine koşul olarak Tanrıyı koyması, Tanrı olmaksızın bir varlığın olamayacağı görüşünden kaynaklanır. Bu yazıda Descartes felsefesinde Tanrının insanla ve evrenle olan ilişkisini açıklamaya çalışacağız.

Özet İngilizce :

Problem of the existence of God and His relation to the world and human being is seen as one of quite old and main problems of philosophy. Though the existence of God and His essence as a knowledge subject is related to a transcendent being over this universe, human being can find rules made by Him in physical world in which stands. The concept of God constitutes one of the most involved points of Descartes' philosophy. In fact, for Descartes, who built his philosophy on physical bases or mechanical world, to place God as condition to his metaphysics originates from the conception that if God does not exist a being does not. In this paper, we will try to explain the relation of God and human and the world in Descartes' philosophy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :