Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil öğretimi surecinde sanatsal filmler

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Sürekli bir şekilde yeniliklere açık olan günümüz dünyası, her alanda olduğu gibi yabancı dil edinimi konusunda da bizlere yeni araç-gereçler ve farklı yöntemler sunmaktadır. Tabi ki, bunda teknolojinin katkısının yadsınmaz olduğu bir gerçektir. Özellikle de, kendi ortamından uzakta hedef dili öğrenen kişiler, öğrenim esnasındaki edinmiş oldukları dil becerilerini pratiğe dökmekte sıkıntı çekmektedirler. Bu yüzden, yabancı dil öğrenimi esnasında kazanılan dört dil becerisini de aynı anda, doğrudan etkili ve verimli bir şekilde geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olan sanatsal filmler2, sınıf ortamına getirilerek hem dil hem de kültürel öğelerin iç içe ve gerçeğe uygun bir şekilde öğrencilere verilmesini sağlamaktadır. Çünkü sanatsal filmler, hedef dildeki milli duygu-düşünceyi, ulusal bilinci ve ayrıca kültürel ve estetik imgeleri bünyesinde barındırması bakımından da çok önemli bir yere sahiptir. Bu makale, sanatsal filmlerin perspektifiyle, yabancı dil öğrenimi sürecinde sıkça karşılaşılan dilsel ve kültürel sorunların analizini içermekte ve bunlara bağlı olarak bazı önerilerde bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

Contemporary world which is permanently open to innovations in all areas, as well as in foreign language acquisition provides us with new tools and different methods. Of course, contribution of technology is a fact which is undeniable in this. In particular, the persons, who learn the target language environment away from their own people, have a difficult time putting into practice the language skills they have acquired during training. Therefore, artistic films have an important place in development of the four language skills acquired during the learning of foreign languages, at the same time, direct, effective and efficient manner, brought to the classroom in both language and cultural elements are interwoven and provide students are provided with fair. Because, artistic films, national feeling-thinking in the target language, national consciousness and also in terms of cultural and aesthetic images within the host has a very important place. Perspective of artistic films, this article contains analysis of linguistic and cultural problems which frequently encountered in the process of foreign language learning, and depending on these, makes some of recommendations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :