Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul 6. sınıf görsel sanatlar dersi ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin görsel sanatlar öğretmenlerinin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği, yıllardan beri cevap aranılan bir sorun olarak eğitim sistemimiz içerisindeki gündemini korumaktadır. Görsel sanatlar dersinde öğrenciler değerlendirilirken nelere dikkat edilmelidir? Öğrencilerin ortaya çıkardıkları ürünlere veya yeteneklerine göre mi değerlendirilmeli, süreç içerisinde yaptıklarına mı bakılmalı veya hiç değerlendirme yapılmamalı mıdır? Uygulanmakta olan görsel sanatlar öğretim programı öğrenci başarısını projeler, öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar ile süreç dosyalarından elde edilen verilerle ölçmektedir. Bu verileri elde etmek için ise; dereceli puanlama anahtarları, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri ve gözlem formlarının yanı sıra öğrencinin notla değerlendirilmesi aşamasında kullanımından kaçınılması tavsiye edilen öz değerlendirme formları ile grup değerlendirme formları kullanılmaktadır. Bu araştırmada, ortaokul 6.sınıf görsel sanatlar dersi öğretim programı, ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulanma düzeyine yönelik, görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin görüşleri ortaya koyulmuştur. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmada, 2011-2012 öğretim yılında Ankara ili Sincan ve Etimesgut ilçeleri ortaokullarında, 24 görsel sanatlar öğretmenine 4 açık uçlu sorudan oluşan ön test uygulanmış; elde edilen verilerin uzman görüşü alınarak geçerlik-güvenirlik testi yapılmış ve 55 sorudan oluşan 5'li likert tipi anket geliştirilmiştir. Geliştirilen anket; Ankara ili Sincan ve Etimesgut ilçeleri ortaokullarında görevli 33 görsel sanatlar dersi öğretmenine uygulanmış, veriler frekans ve yüzde ile hesaplanarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin, programda öngörülen ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanmakta bir takım sıkıntılar çektikleri görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

How measurement and evaluation in art education should be for many years as a problem whose answer is sought, has protected agenda in the education system. While students are evaluated in the visual arts course, what should be considered? Should students be assessed according to products which they discover or capabilities? Should things made by students be assessed? or Should not assessment be done? Visual arts education program, being implemented, measures student achievement with data obtained from projects, studies to determine the student's performance and process files. In order to obtain this data; used grade scoring keys, rating scales, checklists and observation forms as well as self-assessment forms ,recommended to avoid the use of the evaluation phase with the students' grade, and group evaluation forms. In the research, secondary school 6 visual arts classroom course curriculum, and visual arts teachers' opinions about the level of implementation of measurement and assessment methods were investigated. In the research ,which had been used descriptive method; pre-test consisting of 4 open-ended questions was applied to 24 the visual arts teachers, working in secondary schools in district of Sincan and Etimesgut of Ankara province in the 2011-2012 academic year; data, obtained from the research, validity and reliability testing was performed by taking the opinion of experts and attitude scale consisting of 63 questions was developed. Attitude scale, being developed, was applied to 33 the teacher of visual arts course, working in secondary schools in district of Sincan and Etimesgut of Ankara province. The data were expressed in terms of frequency and percentage and interpreted. As a result of research, it was seen that teachers of visual arts had difficulty using the methods of assessment and evaluation foreseen in the program.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :