Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik terimlerindeki karmaşanın akademik çalışmalara yansıması: orijinal, nazire, çeşitleme, varyant, aranjman, cover, icra

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, TMDK Müzikoloji Bölüm Başkanı1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Güzel/Edebi sanatların ortak kullandıkları terimler vardır. Bu terimleri herkes kendi ilgilendiği alan açısından değerlendirir ve kullanır. Fakat bazı terimler bir türlü istenen yaygınlığa ulaşamaz ve her konuyla ilgili kişi yeni bir terim ortaya atar. Böylece aşağı yukarı aynı amacı anlatmak için birden çok terim kullanılmaya başlar. Her yazar kendi terimini savunur. Böylece ortaya terim kargaşası çıkar. Aynı bilim dalını çalışan iki kişi ortak bilim dilini kullanamaz olurlar. Bazen bu çok yaygın bir kelimede bile görülebilir. Çünkü her "yeni" yanında problemlerle birliktedir. Fakat bazen terminolojiye yeterince hakim olamamak, yabancı kelimelerin/kültürün de etkisiyle zaten var olan terim yerine başka bir terim kullanmayı da beraberinde getirir. Kendi kültürüne hakim olamadan yabancı kültüre hakim olanlar da bu durum çok görülür. Bu yazı gerek edebi sanatlar/ halk edebiyatı/ halk kültürü/ türk müziği gibi alanlarda kullanılan bazı terim sorunlarına özellikle Türk müziğinde "orijinal, nazire, icra" terimleri yanında "çeşitleme/ aranjman/ aktarma/ öykünme/ giydirme/ varyant" ve "kalıp ezgi/ motif ifade/ kalıp motif" gibi aynı amacı ifade eden terim karışıklığı üzerinde durmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Fine/Literary arts have terms which they use in commen. People evaluate and use these terms by their own field of interest. But some terms can not reach the expected currency and the person propound a new term with each relevant issue. So that, they use more than one word to express aproximately the same aim. Every author defend its own term. So that term disorder emerge. The scientific language. can not be used by two people who works in the same science. Sometimes this can be seen even in a widespread word. Because every "new" accompany problems beside. But sometimes not having a grasp of terminalogy enough, by the effect of foreign words/ culture accompany using another term instead of the words that have already exist. This situation can widely seen in the people who has a grasp of foreign culture rather than having grasp of their own culture. This article, which used in the field literary arts/ folk literature/ popular culture/Turkish Music have some term problems especially in Turkish Music, beside the terms " original / parallel / perform ", there are "diversity / arrangement / transfer / imitation /enduing / variant " and " mold melody / motive expression / mold motive" emphasizing term confusion which express the same aim.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :