Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Medya teknolojileri, kültür ve sanat eğitimi ilişkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kitle iletişim araçları baş döndürücü bir hızla hizmet verirken hayatın her alanına girerek kolaylıklar sağlamaktadır. Kitle iletişim konusu, toplumun tüm kesimlerine ulaştığı için fertlerin maddi – manevi kültürüne ve eğitim durumlarına olumlu ya da olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda çocukların ve yetişkinlerin örgün eğitimin ve yaygın eğitimin bir üyesi olabilecek Televizyon, İnternet, Bilgisayar oyunları v.s. gibi programlarından olumlu ve eğitici yönüyle üst seviyede yararlandırılması gerekmektedir. Çünkü her toplum ve onu oluşturan kurumsal yapının birinci işlevi kendi varlığını sürdürmektir. Bu işlev, özellikle eğitim yolu ile yerine getirilir. Bu araştırma, medya teknolojileri ve sanat eğitimi ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu genel amaca bağlı olarak aşağıdaki problemlere de çözümler getirilmeye çalışılmıştır: 1.Yeni medya kültürü ve teknolojileri 2.Yeni medya teknolojileri vasıtası ile kültür aktarımı nasıl gerçekleşmektedir? 3.Sosyal Öğretme-Öğrenme (Gözlem, taklit ve model alma yoluyla öğrenme) stratejileri bağlamında medya teknolojileri ne şekilde etkileşim yapmaktadır? 4.Medya teknolojilerinin ilköğretim ve lise öğrencileri üzerinde imaj ve eğitim konusunda ne gibi etkileri bulunmaktadır? Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve genel tarama modeli çerçevesinde ilgili literatür incelemesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda medya türlerinin üç başlık altında toplandığı görülmüştür. Medya teknolojileri vasıtasıyla kültür aktarımının genel olarak ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri üzerinde yoğunluklu olarak internet ortamında gerçekleşen oyunlar, televizyonda gösterime giren çizgi film ve dizi filmler vasıtasıyla olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today means of mass communication serve rapidly in a wide area and make life easier in almost all areas of life. As means of mass communication reach to all segments of society, they have positive or negative effects on individuals' moral and material culture and educational levels. In line with this, children and adults are to make best use of television, the Internet, computer games etc., which can be part of formal and informal education, in positive and educational way because the very first function of every community and the institutional structure that makes it is to carry out its own existence. This is particularly realized with education. This study aims to reveal the relation between media Technologies and art education. In line with this general aim, solutions for the following problems were sought. 1. What are new media culture and technologies? 2. How is culture transmitted with new means of media technologies? 3. How do media technologies interact within the context of social learningteaching (learning through observation, imitation and taking model) strategies? 4. How do media technologies affect primary and high school students with regard to image and education? Data in this study was collected with observation and general survey model which is one of the qualitative research methods by reviewing related literature As a result of the study, it was seen that types of media are collected under 3 headings. It is understood that with regard to primary and secondary school students generally cultural transmission is intensively realized with online games, cartoons and TV series shown on TV channels.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :