Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iran ve iran azerbaycanı sütunlu salonları ve apadanaları üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Mimaride sütun kullanımı Neolitik dönemden itibaren başlayan ve zaman içerisinde gelişme göstererek günümüze kadar da devam eden bir gelenektir. Çalışmada prototiplerine ilk kez İran coğrafyasında rastlanmış olan sütunlu salonlara, salonların mimari özelliklerine, iç dekorasyon öğelerine ve zaman içerisinde gelişmiş örneklerine değinilmiştir. Bu bağlamda sütunlu bir mimari örneği olarak karşımıza çıkan salonların ve apadanaların İran coğrafyasında öncül ve çağdaş tiplerinin gelişimi, planı ve analojik açıdan karşılaştırılması, bölgesel etkilenmelerin araştırılması ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Usage of columns in architecture is a tradition that started since the Neolithic period and continues until today by developing in time. In this study, columned halls of which prototypes were first discovered in the geography of Iran, architectural features of the halls, interior decoration elements and examples of the halls that were developed in time have been mentioned. In this respect, development, plan and comparison in analogical perspective of premise and contemporaneous types of the halls and apadanas in the region of Iran -that we know as a hypostyle architectural example-, searching regional influences and differences were aimed to reveal.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :