Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Grafik tasarım sürecinde kullanılan aygıtların renk modelleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Tasarım Eğitimi veren bölüm programlarında öğrenciler ağırlıklı olarak bilgisayar destekli/tabanlı uygulama çalışmaları yapmakta ve çalışma sürecinde ise bilgisayara bağımlı aygıtlar kullanılmaktadır. Öğrencilerin giriş dersi olan Temel Tasarım dersi içerisinde deneyip öğrendiği renk teorileri ve uygulamaları ile bilgisayar destekli/tabanlı aygıtların renk model ve uygulamalarında farklılıklar oluşmaktadır. Kırmızı, Yeşil, Mavi vb. renkler sadece birer terimdir. Ancak bir nesnenin yansıyan ışığının spektral bileşenlerini tanımlamazlar. Gözler ve zihin, renk algısı için temel olarak alınan spektral bilgiyi algılarlar. Yayıncılık sisteminde insan gözünün görebildiği tüm renkleri üretebilen bir aygıt yoktur. Renk üretebilen her aygıt, belirli bir renk aralığı veya belirli bir renk evreni içinde çalışır. Renk ile ilişkisi olan ve renk kullanımı söz konusu olan her sektör kendine uygun renk modelini kullanmaktadır. Bu bağlamda "Renk Modeli" ne demektir? Amacı nedir ve ne işe yarar? Çeşitleri nelerdir? Bir birleri ile benzeşen ve ayrışan yönleri nelerdir? Neden renk dönüşümünü sağlayan, birçok renk modeli vardır? Tasarım aygıtlarında renklerin örtüşmeme nedeni nelerdir? Aygıtlar hangi renk modellerini kullanırlar? Renk modelleri aygıta bağımlımıdır veya aygıttan bağımsız renk modeli var mıdır? Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, grafik tasarım sürecinde kullanılan temel aygıtlar ve bu aygıtlarda kullan yazılımlarla sınırlı tutulmuştur. Araştırmanın sonucuna göre; bir renk modelinin amacı, bazı standartlarla genel kabul görmüş bir şekilde renk belirtimini kolaylaştırmaktır. Renk modelinin değerler arasındaki ilişkiyi saptadığı ve renk evreninin de bu değerlerin renk anlamını mutlak olarak tanımladığı anlaşılmıştır. Aynı zamanda bazı renk modellerinin (CIELAB gibi), insanların renkleri algılamasıyla doğrudan ilişkili olduğundan, sabit renk evrenine sahip olduğu ve bu modelleri aygıttan bağımsız modeller olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır. Diğer (RGB, CMYK, HSL, HSB vb.) renk modellerinin ise çok farklı renk alanlarına sahip olduğu ve bu modellerin ilişkili oldukları renk evreni veya aygıta göre değişiklik gösterdikleri, bundan dolayı da aygıta bağımlı model olarak tanımlandıkları görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Within the programs of the departments providing design education, students mostly carry out computer assisted/computer-based studies, and computer-based devices are used during this process. There are differences between colour models and practices of computer-assisted/based devices and the colour theories and practices that students have tried and learned themselves in Basic Design, which is one of the introductory courses. Such colours as red, green or blue are just terms; however, they do not define spectral components of reflecting light of an object. The eyes and mind perceive the spectral information, which is the basis of colour perception. In publishing systems, there is no device that is capable of producing all colours that human eye can see. Every device operates in a certain colour range or certain colour universe that can be produced. Each sector having something to do with colours and using colours as a part of their business utilize colour models that suit them best. In this context, what does colour model mean? What is the purpose of a colour model? What is it used for? What are the types of colour models? What are their analogous and different sides? Why are there so many colour models that make colour reversal possible? What are the reasons for colours' not matching up with each other in design devices and what colour models do these devices use? Do colour models depend on devices or is there a colour model that does not depend on them? In this study, literature review method was used. The study is limited to the basic devices used in graphics design process and the software used with these devices. As a result of the study, it is understood that the purpose of a colour model is to facilitate colour specification through certain standards in a commonly acceptable way. It is seen that the colour model specifies the relationship between values and the colour universe defines the absolute meaning of these values as a colour. It is also found that some colour models (such as CIELAB) have a fixed colour universe since they are directly related with humans' perception of colours and these models are defined independently of the device. It is seen that other colour models (RGB, CMYK, HSL, HSB, etc.) might have rather different colour universes, and they are defined based on the device since they change based on the colour space or device that they are related with.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :