Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Flüt eğitiminde temel beceriler ve dil teknikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Flüt eğitimi alan bireyin becerisi, bilgisi ve tekniği istenilen düzeye getirilerek müziği dinleme, anlama yorumlama gibi müzikal davranışları ve müziğe karşı duyarlılığının gelişim göstermesi sağlanacaktır. Flüt eğitiminde, edinilmiş yanlış bir tekniğin alışkanlığa dönüşmesiyle ortaya çıkan problemin düzeltilmesi o tekniğin ilk kez kazandırılması aşamasından çok daha güç olacaktır. Bu problem, hem öğrenci hem de öğretmen için sıkıntı verici bir durum ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle bireysel çalgı eğitimi branşlarından birisi olan flüt eğitiminde temel beceri ve tekniklerin bireye kazandırılması amaçlanmaktadır. Flütten doğru ve temiz ses çıkarabilme, çalgıya hâkim olma, doğru duruş ve tutuş, el, dudak, nefes ve vücut uyumu, el ve dil koordinasyonu, vibrato, dil teknikleri ve yorumlama gibi temel beceri ve tekniklerin flüt çalacak bireye mutlaka kazandırılması gerekmektedir. Eğitimcilerin, flüt eğitimi alan öğrencilerin flüt tekniğini geliştirmeleri ve teknik problemlerinin önüne geçerek daha sağlıklı bir yol izlemeleri için geçerliliği kanıtlanmış yeni yöntemleri takip etmeleri ve yeniliklere açık olmaları gerekmektedir. Araştırmada, bireysel çalgı flüt eğitiminde flütte kazanılması gereken temel beceriler ve üfleme tekniklerinin önemi incelenmiş ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Flute education the ability of the individual, by bringing the desired level of knowledge and technique of music listening, musical behaviors, such as interpreting and understanding the sensitivity to the music will be provided as development. Flute education, acquired a wrong turn to the habitual technique to give the resulting phase correction of the problem the first time that the technique would be much more difficult. This problem is an embarrassing situation for both students and teachers will reveal. Individual branches of education which is one the flute instrumental training aimed to gain some basic skills and techniques to the individual. Necessarily need to give individuals the basic skills and techniques to play the flute., such as correct and clean flute sound creatibility , instrument of domination correct posture and grip, hand, lip, breathing and body alignment, coordination of hand and tongue, vibrato, language and interpretation techniques. Educators, students studying flute flute technique and technical problems to develop a way ahead for the pursuit of better health, and to follow the new methods of proven validity should be open to innovation. In the study, to have acquired the basic skills of individual instruments and the flute-blowing techniques flute importance of education were examined and recommendations are presented.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :