Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dil bilgisi ve okuma öğrenme alanları arasındaki etkileşim üzerine bir analiz çalışması

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 2006 yılı ilköğretim Türkçe (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim programında dil bilgisi öğrenme alanında yapılandırılmış kazanımların okuma becerilerinin geliştirilmesi sürecinde ne derece işlevsel olduklarıyla ilgili analizlere yer verilmiştir. 2005 yılından önce uygulanan davranışçı sistemde dil bilgisi öğretiminde kural öğretimine dayalı, okuma, yazma, konuşma ve dinleme öğrenme alanlarıyla ilgisiz bir anlayış hâkimdir. Ana dili öğretiminde 2005 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yapılandırıcı sistemle birlikte dil bilgisi öğretimi sarmal bir anlayışla ele alınmıştır. Dil bilgisi öğretiminde benimsenen sarmal anlayışa göre öğretilen dilin sahip olduğu kurallar, temel dil becerileri olarak kabul edilen okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmalarıyla iç içe geçmiş sarmal bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için dil bilgisi öğrenme alanındaki kazanımların diğer öğrenme alanlarındaki kazanımlarla etkileşim noktalarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespitlerin, sarmal bakış açısını kazanmada Türkçe öğretmenleri üzerinde yönlendirici olacağı düşünülmektedir. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. 2006 yılı ilköğretim Türkçe programında okuma öğrenme alanındaki 9 kazanım, doğrudan doğruya dil bilgisi öğretimiyle desteklenebilir niteliktedir. Dil bilgisi öğrenme alanındaki 37 kazanım ise okuma öğrenme alanındaki 9 kazanımı desteklemektedir. Okuma öğrenme alanındaki etkinliği açısından, dil bilgisi öğrenme alanında yer alan kelime ve cümlenin anlam özellikleri ile ilgili kazanımlar öne çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

This study includes analyses regarding the level of effectiveness of acquisitions structured in the area of learning grammar on developing reading skills in primary school Turkish Language (6th, 7th, and 8th grades) Curriculum of the year of 2006. In the behavioral system applied before 2005, a perception which is based on teaching rules and irrelevant to reading, writing, speaking and listening-learning areas were dominant in grammar teaching. Together with the constructivist system started to be applied in teaching mother language by 2005, grammar teaching was began to be approached through cyclical perception. According to cyclical approached adopted in grammar teaching, the rules of the language to be taught should be dealt with cyclical approach converging with reading, writing, speaking and listening studies, which are accepted as the basic language skills. To that end, the interaction points of the acquisitions in the area of grammar learning with the acquisitions in other learning areas should be determined, which is thought to be a guide for Turkish Language teachers in acquiring a cyclical perception. Literature survey method was used in the study. The 9 acquisition in the area of learning through reading in Turkish Language curriculum of 2006 can directly be supported by grammar teaching. The 37 acquisition in grammar learning area support those 9 acquisitions in the area of learning through reading. With regards to their effectiveness in the area of learning through reading, the acquisitions about the semantic of words and sentences in grammar learning area become prominent.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :