Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Christian egalitarianism: the book of the city of ladies versus the bible

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Middle East Technical University, Department of Foreign Language Education1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

The Bible is the sacred text of Christianity and Judaism and it contains stories about the lives of the people in the past. Some of these stories are about the women. In them, the women are either represented in derogatory terms such as sinful- being the descendants of Eve or portrayed less important than the men. In both cases, the women are not given the position they deserve and the male-female inequality inherent in the society gains strength with the holy book. On the other hand, taking some verses of it as their mainstay, Christian egalitarians defend that both sexes are equal in the eyes of God. Similarly, 14th century French author Christine de Pizan purports that the women are as intelligent and powerful as the men. To this end, she provides us with many woman portraits. Her stories function as a reply to the ones in the Bible and try to refute the misrepresentation of the women in it. Hence, it would not be wrong to state that she was among the first defenders of equality between the sexes and that she was courageous enough to stand up to the holy book.

Özet İngilizce :

Hristiyanlık inancının kutsal kitabı İncil, insan yaşamından kesitler sunan ve tarihi gerçeklere dayanan hikâyeler barındıran bir metindir. Bu hikâyelerin bir kısmında kadınlara değinildiğini görmek mümkündür. Ne var ki, İncil'deki bazı kadın temsillerinde kadınlara bazen ikincil, alçaltıcı özellikler yüklenirken, bazılarında Havva modeline uygun olarak kadınlar birer yıkıcı unsur, birer günahkâr olarak görülmüşlerdir. Her durumda, kadına erkeğin yanında hak ettiği değer verilmemiştir. Toplumsal düzende var olan kadın-erkek eşitsizliği, İncil'in de etkisiyle daha da güçlenmiştir. Hristiyan inancındaki eşitlik savunucuları ise, İncil'deki bazı ayetleri temel alarak Tanrı katında kadın ve erkeğin eşit yaratıldığını ve eşit olduğunu savunarak, iki cinsiyet arasındaki ayrıma karşı çıkar. İlk feministlerden sayılan 14. yüzyıl Fransız yazar Christine de Pizan da eserinde kadınların erkeklerden daha aşağı konumda olmadıklarını göstermek amacıyla çeşitli güçlü ve akıllı kadınları gözler önüne serer. Anlattığı hikâyeler İncil'e cevap niteliği taşımakla birlikte, kadınların kutsal kitapta resmedildikleri gibi olmadığını/ olmaması gerektiğini savunur. Bu temelde, Pizan'ın hem eşitlikçi düşüncenin ilk savunucularından olduğunu hem de İncil'e karşı çıkabilme cesaretini gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :