Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş türk resim sanatında düğün teması

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Türk sanatı incelendiğinde, aktarılan bütün nesnelerin hem somut hem de soyut bir çizgiye doğru yöneldiği, madde ve maneviyatı şekillendiren, çok boyutlu eserlerden kurgulanmış bir sanat anlayışının benimsendiği gözlenebilir. Üretilen bütün eserlerde, geçmişle gelecek bağlantısı, güç ve iktidarın sembolleştiği, aynı zamanda insani duyguların ön planda tutulduğu bir sanat anlayışını görmek hiçte zor değildir. Bu bağlamdan hareketle, yeni bir ivme kazanan Çağdaş Türk Sanatı, her türlü yeniliğe açık bir süreçte gelişerek toplum değerlerini de iyi özümsemiş eserleriyle, geçmiş ve gelecek arasına sağlam temelli bir köprü kurabilmiştir. Konularını, bir dönem halk ve toplum değerleri üzerinde yoğunlaştıran bir sanat anlayışına sahip ressamların öncülük ettiği toplumsal gerçekçiler, modern Türkiye'nin kültür bütünlüğünü eserlerinde yorumlamışlardır. Bu bildiride "Düğün" teması ve etrafında geliştirilen sanatçı-eser-toplum üçlemesine farklı bakış açıları getirerek konu derinlemesine irdelenmiştir.

Özet İngilizce :

Considering Turkish art, all the objects are passed tangible and intangible line, shaping matter and spirit, a multi-dimensional works of art apprehension can be observed. Producing in all the works, past and future connection, symbolizing power and political power and also giving human emotions prominence of art are not difficult to see. Based on this idea, Contemporary Turkish Art, developing on a process open to all kinds of innovations, steeping artifact well in the community values between past and future bridge the gap. Topics are concentrated on a sense of community and society the value of a term art by leading social realists painters interpreted the cultural integrity of the works of modern Turkey. In this article, the issue has been examined by getting different perspectives "Wedding" thema and triad of artist-artifact-society which is improved frame of the "Wedding " thema.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :