Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaycan holavar ve sayacı nağmelerinin tür özellikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Eski dönemlerde ortaya çıktığı düşünülen holavar ve sayacı nağmeleri, Azerbaycan sözlü halk edebiyatındaki emek mahnılarının içinde sınıflandırılmıştır. Her ne kadar ezgisel yönüyle bayatı ve âşık yaratıcılığındaki türlere nazaran daha basit görülse de, bu türler, insanlığın ilk hayvanları evcilleştirdiği, ilk tarımsal faaliyetler gerçekleştirdiği dönemlere kadar uzanan geçmişi, kısacası ilkel kökleri nedeniyle oldukça önemlidir. Holavar ve sayacı nağmelerinin sürü hayvanları ile tarımda kullanılan hayvanların seslerinin taklidine dayalı ve onlara seslenme amacıyla söylenen ünlem sözcüklerinden doğduğu düşünülmektedir. Zaman içinde bu seslere ritmik sözler eklenmiş ve bunlar, estetik bir özellik kazanarak ezgili biçimde söylenen şiir formlarına dönüşmüştür. Bu çalışmada, holavar ve sayacı nağmelerinin tür özellikleri; yapı, konu, biçim vb. yönlerden ele alınmış ve bu türlerin doğuşuyla ilgili araştırmacıların görüşleri incelenip değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Holavar and sayaci songs which thought to occur in ancient periods were classified in the labor songs which in Azerbaijan oral folk literature. Although it is seen simpler than bayati and genres in the bard art with aspect of melodic, these genres are very important because of their past ranging to periods which mankind domesticated first animals, carried out first agricultural activities, in short because of primitive roots. It is thought that holavar and sayaci songs occured from exclamation words which based on the mimic of sounds of animals used in agriculture and herd animals and which said the purpose of addressing them. In time, it was added to rhytmic words to these sounds and they transformed into the forms of poetry which said melodic, gathering an esthetic property. In this study, it was discussed the properties of genre of holavar and sayaci songs in terms of the plot, theme, form and etc. and it was analyzed and evaluated views of researchers about the origin of these genres.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :