Kapak&İlke&Künye

Prof.Dr. Gönül AKÇAMETE .................................................. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aliye Mavili AKTAŞ ................................................. Adnan Menderes Ü. Nazilli İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bl. Öğr.Üyesi Prof.Dr. Emine AKYÜZ ......................................................... A.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zehra ARIKAN ......................................................... Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Çiğdem ARIKAN ..................................................... Selçuk Üniversitesi, Konya Sağlık Y.O. Sosyal Hizmet Böl. Bşk. Prof.Dr. Hediye ARSLAN ...................................................... Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Metin ARSLAN .................................................. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İbrahim ARSLANOĞLU .......................................... Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sevil ATAUZ ............................................................ H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof.Dr. Orhan AYDIN ........................................................... H.Ü. Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN ......................................... H.Ü. Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ayla BAYIK TEMEL ................................................. Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O. Halk Sağlığı Bl. Başkanı Prof.Dr. Latife BIYIKLI .......................................................... A.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kamil Ufuk BİLGİN ................................................. TODAİE Öğretim Üyesi Prof.Dr. Işıl BULUT ............................................................... Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Esra BURCU ............................................................ H.Ü. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Saynur CANAT ........................................................ A.Ü. Tıp Fakültesi Ergen Psikiyatrisi Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ayşe CANATAN ................................................ Gazi Ün. Fen-Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bülent ÇAPLI .......................................................... A.Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nilgün ÇELEBİ ........................................................ A.Ü. D.T.C.F. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İhsan DAĞ ............................................................... H.Ü. Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ ....................................... Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nükhet DEMİRTAŞLI ............................................... A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Beylü DİKEÇLİGİL .................................................. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Doç.Dr. Zait DİRİK ................................................................ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmail DOĞAN ......................................................... A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yıldırım B. DOĞAN ................................................. A.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zehra DÖKMEN ....................................................... A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü Doç.Dr. Veli DUYAN .............................................................. H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yıldız ECEVİT .......................................................... O.D.T.Ü. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet ECEVİT ...................................................... O.D.T.Ü. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ülker GÜRKAN ........................................................ Başkent Üniversitesi Hukuk Fak. Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mebeccel GÖNEN ................................................... H.Ü. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Seniha HASİPEK ..................................................... A.Ü. Ev Ekonomisi Y.O. Öğretim Üyesi Prof.Dr. Olcay İMAMOĞLU ................................................... O.D.T.Ü. Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tülin GÜNŞEN İÇLİ ................................................. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Böl. Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sunay İL ................................................................... H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zafer İLBARS .......................................................... A.Ü. D.T.C.F. Sosyal Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emel İRGİL .............................................................. Uludağ Ü. Tıp Fakültesi Halksağlığı A.B.D. Prof.Dr. Sibel KALAYCIOĞLU .............................................. O.D.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç.Dr. Ayten KAPLAN ........................................................ H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet KARAARSLAN ............................................ Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Nuray KARANCI ...................................................... O.D.T.Ü. Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Velittîn KALINKARA ............................................... Pamukkale Üniversitesi Denizli Meslek Yüksek Okulu Prof.Dr. Kurtuluş KAYALI ..................................................... Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Efser KERİMOĞLU ................................................. A.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Duyan MAĞDEN .................................................... H.Ü. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ferhan ODABAŞI .................................................... A.Ü. Eğitim Fak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Böl.Öğr.Ü. Doç.Dr. Aslıhan ÖĞÜN BOYACIOĞLU ................................ H.Ü. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ferhunde ÖKTEM ................................................... H.Ü. Çocuk Ruh Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Selahattin ÖĞÜLMÜŞ ............................................. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Psikolojik Dan. ve Rehberlik Bl. Bşk. Yrd.Doç.Dr. Özlem ÖNTAŞ CANKURTARAN ...................... H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Cengiz ÖZBESLER ........................................... Başkent Ün. Sağlık Bilimleri F. Sos.Hiz. Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Işık SAYIL ................................................................ A.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahsen ŞİRİN ............................................................ Ege Üniv. Hemşirelik Y.O. Kadın Sağlığı ve Hast.Hem. A.D. Prof.Dr. Günsel TERZİOĞLU ............................................... H.Ü.İ.İ.B.F. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mahmut TEZCAN .................................................... A.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gülay TOKSÖZ ....................................................... A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ergül TUNÇBİLEK .................................................. H.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sevda ULUĞTEKİN ................................................. H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamza UYGUN ........................................................ Niğde Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Serhat ÜNAL ........................................................... H.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşe YALIN ............................................................. A.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Böl. Öğretim Üyesi Prof.Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK ............................................ A.Ü. EBB. Eğt. Hiz. A.D. Reh. ve Psi. Danış. Böl. Öğr. Üyesi

Kapak&İlke&Künye