Yiğit Gülöksüz ile İlhan Tekeli Üzerine

Öz İlhan, topluma faydalı olmanın huzuru ile sade bir hayat yaşıyor

Kaynakça

Tekeli, İ. (2016). Dünya'da ve Türkiye'de kent-kır karşıtlığı yok olurken: Yerleşmeler için temsil sorunları ve strateji önerileri. Ankara: İdealkent Yayıncılık