Murat Güvenç ile İlhan Tekeli Üzerine

Öz Daha uzun yıllar kutup yıldızı gibi bizim yolumuzu gösterecek
Anahtar Kelimeler:

Murat Güvenç, İlhan Tekeli

Kaynakça

Tekeli, İ. (2016). Dünya'da ve Türkiye'de kent-kır karşıtlığı yok olurken: Yerleşmeler için temsil sorunları ve strateji önerileri. Ankara: İdealkent Yayıncılık