Metin Şenbil ile İlhan Tekeli Üzerine

Öz Türkiye’de şehircilik bugüne kadar bilim alanı olarak gelişip serpilebilmişse, bunda İlhan Tekeli mesaisinin katkısı büyüktür
Anahtar Kelimeler:

Metin Şenbil, İlhan Tekeli

Kaynakça

Tekeli, İ. (2016). Dünya'da ve Türkiye'de kent-kır karşıtlığı yok olurken: Yerleşmeler için temsil sorunları ve strateji önerileri. Ankara: İdealkent Yayıncılık