“Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği”

Öz Bu çalışma, son yıllarda ciddi birdeğişim dönüşüm içinde olan 11 Anadolu kenti üzerinden, -kentleri birbirindenfarklılaştıran unsurları dikkate alarak- Türkiye’nin değişim ve dönüşümünüanlamaya çalışmaktadır. Yazarlar, sadece süreci, yani kentlerin ne tür değişimve dönüşüm içinde olduğunu betimlemekle yetinmeyip, kentlerin kendilerine hashususiyetlerini dikkate alarak, her kentin kentsel dönüşümde takipedebilecekleri kentsel çözüm modelleri de geliştirmektedirler. Kentler kitapta üçgruba ayrılarak incelenmiştir. Gruplaştırmada temel belirleyici kentlerinölçeği, yani etki ölçeği, kapasitesi ve sahip oldukları potansiyeldir. İlkgrupta Kayseri, İzmir, Gaziantep, Konya ve Diyarbakır gibi “kent havzası/kentselbölge” olarak tanımlanabilecek, çevre kentleri etkileme potansiyeline sahip,büyük ölçekteki kentler ele alınmıştır. İkinci grupta Eskişehir, Denizli veÇorum gibi orta ölçekli kilit öneme sahip kentler ve üçüncü grupta ise Urfa,Adıyaman ve Bolu gibi gelişme potansiyeline sahip küçük ölçekli kentlerincelenmiştir.  

Kaynakça

Keyman, E. F., Lorasdağı, B. K. (2010) Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği. İstanbul: Doğan Kitap