Atila Candır ile İlhan Tekeli Üzerine

Öz İlhan’dan aldığım her görüş, sonunda bir uygulama malzemesi haline gelmiştir
Anahtar Kelimeler:

Atilla Candır, İlhan tekeli

Kaynakça

Tekeli, İ. (2016). Dünya'da ve Türkiye'de kent-kır karşıtlığı yok olurken: Yerleşmeler için temsil sorunları ve strateji önerileri. Ankara: İdealkent Yayıncılık