MORPHOLOGICAL AND PALYNOLOGICAL STUDIES ON ROSA PISIFORMIS IN EASTERN TURKEY

Öz Rosa cinsi Türkiye Florası' na göre ülkemizde 24 türle temsil edilmektedir. R. pisiformis(Chr\st) D. Sosn. ve R. dumalis Bechst. subsp. boissieri (Crepin) Ö. Nilsson var. antalyensis (Manden.) Ö. Nilsson. Türkiye için endemik taksonlardır. R. pisiformis Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yayılış gösteren Türkiye'de yetişen diğer doğal türler arasında en küçük İıipantİyumlara (nıeyvalara) sahip olan türdür. Van ili çevresinde hipantiyumlarm nazarlık olarak kullanımı yaygın ve dikkat çekicidir. Ayrıca gövdeleri de yakacak olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada , türün yaprak anatomik özellikleri ile polen özellikleri saptanmıştır.