Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ödüllü peyzaj fotoğraflarına analitik bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Art Editör2
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Farklı peyzaj tipleri, birbirinden farklı unsurları ve değerleri ifade eder. Bir peyzaj; yalnızca ekolojik, sosyolojik ve ekonomik bir değer ifade etmez, bunların yanında görsel ve estetik değerlerin de oluŞturduğu bir bütündür. Görsel peyzaj kalitesi, algı çalıŞmaları yolu ile üzerinde durulan bir konudur. Bu çalıŞmada ise, konuya farklı bir açıdan yaklaŞılmaya çalıŞılmıŞ, fotoğraflara yansıtılan peyzajların görsel kalitesi üzerinde durulmuŞtur. Fotoğraf bilim ve sanat için önemli bir veri, zaman zaman da çok sayıda endüstrinin kullandığı bir pazarlama aracıdır. Evrensel bir sanat dalı olan fotoğrafçılık, çok sayıda profesyonel ya da amatör insan için bir uğraŞ alanıdır. Bu nedenle çok sayıda uluslararası fotoğraf yarıŞma düzenlenmektedir. Uluslararası Fotoğraf Ödülleri YarıŞması (IPA) uluslararası fotoğrafların değerlendirildiği ve sıralamaya tabi tutulduğu bir organizasyondur. Bu yarıŞmanın bir kategorisi de doğa ve güzel sanatlar kategorileridir. Doğa fotoğraflarının malzemesi çoğunlukla peyzaj, özellikle doğal peyzaj veya onun yakın bir taklididir. YarıŞma ödülleri galericiler, fotoğraf editörleri, yönetmenler, sanat koleksiyoncularından oluŞan bir jüri tarafından verilmektedir. Yani değerlendirme, alanında uzman ve aynı zamanda sanatçı kiŞilerce, bir takım teknik ve estetik ilkeye dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalıŞmada, 2004-2008 yılları arasında profesyonel kategoride yarıŞan ve dereceye giren fotoğraflar kullanılmıŞ, fotoğraf sayısının çokluğu nedeniyle çalıŞmada yer verilebilecek sayıda fotoğraf ele alınmıŞtır. Fotoğrafların seçimi uzman grup tarafından yapılmıŞtır. Fotoğraflar güzel sanatlar ve doğa kategorilerinin, peyzaj alt kategorisinde ödül almıŞ fotoğraflardır. Bu bağlamda görsel peyzaj parametreleri ile iliŞkilendirme yapılarak beğenilen, tercih edilen peyzajların niteliksel çözümlemesi yapılmıŞtır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Different landscape types refer to different elements and values. Landscape does not only include ecological, sociological and economic values, but also visual and aesthetic values. The issue of visual landscape quality is within perception studies. This article approaches this subject from a different perspective, and focuses on the visual quality of the landscape that reflected in the photos. Photography is a significant data for science and art, and sometimes a means o marketing used by numerous industries. Photography, which is universal branch of art, is a field of occupation for a great number of professional or amateur people. For this reason, a lot of international photography contests are held. International Photography Awards (IPA) is an organization in which international photographs are evaluated and rated. One of the categories in this contest is the nature and fine arts category. The material for nature photographs is generally landscape, especially natural landscape or its close imitation. Contest awards are given by a jury consisting of curators, editors, directors, and art collectors. In a word, the evaluation is carried out being based on a set of technical and aesthetical principles, by experts and artists at the same time. In this study, the photographs, which were contestants and awarded in the professional category between the years 2004 and 2008, are discussed. The selection of photos was made by the expert group. The photographs were awarded in landscape category, which is below fine arts and nature. The study examines the way in which the features, which make these photographs different and admired, shape the future of landscape studies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :