Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iki, üç daha fazla kıyamet… (karanlığın yüreği'nde 'kıyamet')

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Joseph Conrad'ın 'Karanlığın Yüreği' adlı eserinin sinema uyarlaması olan Francis Ford Coppola'nın 'Apocalypse Now'ı arasındaki anlatımsal ve biçimsel yakınlıklar makalenin temel konusudur. İki eserin anlatmak istedikleri ve anlatırken kullandıkları dil, görüntü, müzik vs. birçok anlamda karşılaştırılmıştır. Emperyalizmin ve savaşın konunun ard yöresini oluşturduğu bu iki eser hem roman hem de film olarak çok büyük ilgi görmüşlerdir. Kitap, bir tür yarı tanrı haline gelmiş asi asker, deli ve tehlikeli Albay Kurtz'u öldürme göreviyle gönderilen Yüzbaşı Willard'ı ormanın, bataklıkların derinliklerinde, savaş alanlarının ortasında yaptığı yolculuğu anlatır. Savaşın dehşet ve deliliği içinde bir kabus yolculuğu, insanın ruhunda kök salmış kötülüğe dair bir anlatıma dönüşür. Conrad'ın ve hem de Coppola'nın metinlerinde iki yazara ait temel endişeler şöyledir: Emperyalizmin ahlaki sorunları nelerdir? İnsan davranışına neler yakışır? Hepimiz nefretin büyüsüyle bir sır saklar mıyız? Kitabın yazarı ve filmin senaryo yazarının siyasi yaklaşımının net bir şekilde ortaya konduğu bu iki esere eleştirel açıdan bakmaya çalıştık. Bu anlamda bir roman ve onun sinema uyarlaması yoluyla bu eserleri yaratanlar; yaşadıkları dönemi ve bakış açılarını, bize iletmekte ve kendi doğrularını kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda iki esere ve sahiplerine başka bir tarzda yeniden bakmak gerekiyor. Biz bu yeniden bakışta yöntem olarak Marksist eleştirinin öğelerini kullandık.

Özet İngilizce :

The main theme of this article is the narrative and stylistic affinities between Francis Ford Coppola's "Apocalypse Now'' and its movie adaptation of Joseph Conrad's 'Heart of Darkness'. Both works of art are compared in many ways according to the things they express, the language which is used, images and music. Imperialism and war that constitute the background of these two works of art have taken a lot of interest both as a novel and a film. The book describes the journeys that Captain Williard takes in the dark forest and deep swamp and in the middle of the war fields in order to kill Colonel Kurtz who is a rebellious soldier, a crazy and dangerous man who has become a kind of half man and half god. A nightmare journey which is in horror and madness of the war turns into a narrative which includes malice that root in human souls. There are some concerns about both authors in Condrad's and Coppola's texts as follows: What are the moral issues of imperialism? What are the things that suit human nature? Do we all keep a secret with the charm of hatred.We have tried to set a critical look on these two works of art which the political approach of the film's screenplay writer and the author of the book is clearly stated in. In this sense, via the creators of those works through a novel and its film adaptation, they try to impose their own truths with their points of view in their period. In this respect, there is a need to have a look again to these two works of art and their writers. We have used the elements of Marxist criticism in this anew look.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :