Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Effects of mobile phone compatible activities on vocabulary learning in english1

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu2
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Mobile phones which are being widely used in Turkey have not yet become widespread for educational purposes. This study aims to explore the effectiveness of using screens of mobile phones for vocabulary learning outside of class. Two beginner classes studying a Language Preparatory School of at university were used as the experimental (n=35) and control groups (n=31) in the study. In the study, mobile phone compatible activities were designed for 384 target vocabulary items. In each activity, the target word, a visual accompanying the target word, a sentence in which the target word has been used and sound files of the word and sentence were included. In the design of the mobile phone compatible activities, association between the target word and visuals, visibility of texts on screen, download speed and sound quality were considered.Students in the experimental group downloaded and studied mobile phone compatible video files for a period of 14 weeks. The control group students, on the other hand, were not provided any assistance other than activities done in class. A significant difference was observed between the pretest and posttest scores the two groups indicating that mobile learning applications have a positive effect on vocabulary learning. Additionally, results of the interviews and questionnaires show that students have a positive attitude towards learning vocabulary through mobile phones.

Özet İngilizce :

Son yıllarda, Türkiye'de kullanımı yaygınlaşan cep telefonlarının dil eğitimi amaçlı olarak kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır. Mobilöğrenme kavramı üzerine yapılan çalışmalar bu yeni yöntemin öğrencidestekli eğitimi pekiştirmesi yanında öğrenmeyi sürekli kılarak sınıf dışına taşıması gibi yararlar sağladığına dikkat çekmektedirler. Bu çalışma cep telefonlarının kelime öğrenimi amaçlı kullanılmasının kelime öğrenme üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. İngilizce hazırlık programında öğrenim gören, başlangıç seviyesindeki iki sınıf, deney (n=35) ve kontrol (n=31) grubu olarak kullanılmıştır. Çalışmada toplam 384 hedef kelime için cep telefonuna uyumlu aktiviteler tasarlanmıştır. Her aktivitede hedef kelime, kelime ile ilgili görsel, kelimenin içinde kullanıldığı bir cümle ve kelimenin ve cümlenin okunuşunu içeren ses ve video dosyaları yer almıştır. Aktivitelerin hazırlanmasında hedef kelimeler ile görsellerin eşleşmesi, metinlerin ekran üzerinde görünürlüğü, yüklenme hızı ve ses kalitesi göz önüne alınmıştır. Deney grubu, 14 hafta süreyle, araştırmacılar tarafından tasarlanan aktivite dosyalarını cep telefonlarına indirip kullanmışlardır. Kontrol grubu öğrencilerine ise, ders içinde yapılan aktiviteler dışında herhangi bir yardım verilmemiştir. Deney ve kontrol gruplarının ön-test ve son-test sonuçları arasında anlamlı derecede fark görülmüştür. Çalışmanın sonuçları mobil öğrenme uygulamalarının kelime öğrenimine olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, görüşme ve anket sonuçları da öğrencilerin cep telefonu ile kelime öğrenmeye karşı olumlu tutumlara sahip olduklarını göstermiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :