Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel kalkınma ve göç: gaziantep örneği

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Göç kavramı, küreselleşme çerçevesinde nedenleri ve sonuçları ile göz önüne alındığında Türkiye'nin önemli bir sosyal ve ekonomik olayı olarak değerlendirilebilmektedir. Türkiye'de göçün başlangıcı yaklaşık altmış yıl öncesine dayanmasına rağmen günümüzde yeni sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunları gidermek için çeşitli politikalar uygulanmıştır. Son yıllarda göç, kentlerin nüfus ve fiziki yapısını değiştirmesinin dışında ekonomik ve sosyal yapısını da değiştirdiğinden önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Gaziantep'teki göç hareketlerinin ilin kalkınmasına olan etkilerinin açıklanması amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

The concept of migration, its causes and consequences within the framework globalization can be evaluated as Turkey's important social and economic events. Although based on about sixty years before the beginning of migration in Turkey, but today migration brings with it new social and economic problems. To resolve these problems, various policies were implemented. In recent years, migration, economic and social structure has changed except for changed the population and physical structure has gained importance. This study aimed to explain the effects of the development of Gaziantep province migration flows.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :