Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni türk ticaret kanununun denetim alanında getirdiği yenilikler

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi1, Tunceli Üniversitesi2
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Yeni Türk Ticaret Kanununun denetim alanında getirdiği yenilikler incelenmiştir. Çalışmanın, ekonominin küreselleşme sürecinde denetim alanındaki muhasebe denetiminde mesleki standartları ve şeffaflığı ön plana çıkarması bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kanuna duyulan gereksinim açıklanacaktır. İkinci bölümde kanun çerçevesinde denetim alanındaki değişiklikler açıklanacaktır. Son bölümde ise uygulamaya konacak bu kanun ile ülkemizdeki işletmelerin değişen sorumlulukları açıklanacaktır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak ikincil kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study; the innovations of new Turkish Commercial Code on auditing area have been analyzed. The aim of this study is to bring professional standards and transparency to the auditing in the foreground looms large in the globalization process. We covered three parts in this present study: In the first part; the need to have the new Commercial Code will be explained in the globalization process. In the second part; the changes in the auditing area within the framework new Commercial Code will be tackled; the last part will deal with the application of the code and the changing responsibility the business which are in our country will be discussed. We reviewed the secondary literature as a data gathering technique.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :