Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi yükünün düşürülmesine imkân yaratılması bağlamında alternatif gelir kaynakları

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Vergiler gerçek veya tüzel kişilerden sağlanan, kamu harcamalarını finanse eden mali bir araçtır. Vergiler aslında devlet harcamalarına bir karşılık olarak yeniden harcanmak üzere alınır. Yani kişilerin mal ve hizmetlerden yararlanma imkanının kişiler arsında yeniden dağılımından ibarettir. Bu bağlamda kamu hizmetlerinin bedeli vergi aracılığı ile topluma yüklenmektedir. Ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal faktörlere dayanarak tahsil ettiği bu vergiler mükellefler üzerinde bir yük oluşturmaktadır. Devletler artık vergi yükünü düşürmeye yönelik ve vergi yükünün dağılımında adalet ve eşitliği sağlama adına arayış içerisine girmektedirler. Nitekim sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak kamu harcamalarının sürekli artması, bazı gelir kaynaklarının toplumda önemsizleşmesi, alternatif finansman kaynaklarının aranmasına neden olmaktadır.

Özet İngilizce :

Taxs are financial tool provided from real or legal person, financing public expenditure. In fact, taxs are taken for spending again in consideration of public expenditure. That is to say, taxs include again distribution in people of possibility of utilization good and service. Price of public services provide from public and intermediation of tax. The taxs that countries receive as enduring factor of finance political and social are encumbrance on taxpayer. Countries seek for decreased encumbrance of tax and provided justice and equality on distibution of tax burden. Rising of public expenditure needing of social state's percept and making unimportant of some sources of income in public cause seeking alternative source of finance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :