Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencileri arasında gelir düzeyi ile ekonomik politik tercihler arasındaki ilişki: hakkari örneği

Yazar kurumları :
Hakkâri Üniversitesi1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Hakkâri Üniversitesi örneğinde öğrencilerin ekonomik durumlarının politik tercihleri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, fakülte öğrencilerinin politik tercihleri, ekonomik durumları ve demografik yapıları incelenmiştir. Araştırma sonuçları, SPSS paket programı vet testi yardımıyla hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin, ekonomik durumlarının politik tercihlerini anlamlı düzeyde etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study,we tried to determine the effect of economic conditions on political preferences for student in the Hakkâri University sample. For this purpose,we examined the political preferences of the students of the faculty,the economic status and demographic structures.The survey results, using the SPSS and test were calculated. The results of the study, significantly affect the economic situation isn't concluded that the political preferences.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :