Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yönetim kültürünün dönüşümü ve yeni kamu yönetimi anlayışının temel dinamikleri

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde merkezi yönetimin ağırlıklı şekilde uygulandığı genel kabul görmektedir. Ancak son dönemde yaşanan hızlı değişimler; demokratikleşme, merkezileşmeden uzaklaşma, yerellik gibi yeni olgular yönetim sistemlerini yakından etkilemekte olup, yönetim sistemlerinin yeniden düzenlenmesini bir zorunluluk haline getirmiştir. Geleneksel kamu yönetimi anlayışının halkın beklentilerini karşılayamaması Yeni Kamu Yönetimi anlayışını günümüzün en önemli konularından biri haline dönüştürmüştür. Bütün bu gelişmeler içerisinde stratejik planlama, performans denetimi, performans esaslı bütçeleme, toplam kalite yönetimi, yönetişim, değişim mühendisliği, yönetime katılım, kamu mali yönetimi, e-Devlet, bilişim teknolojileri, insan kaynakları yönetimi, müşteri odaklı yönetim gibi modern yönetim teknikleri ön plana çıkan kavramlar olmuştur. Çalışmamızda kamu yönetimi alanında yaşanan dönüşümün temel dinamikleri ele alınacak, değişimin sebep ve sonuçları irdelenecektir. Yaşanan değişimin stratejik yönetim ilkeleri bakımından vardığı noktalar tespit edilerek bir sonuç yargısına varılacaktır.

Özet İngilizce :

It is generally accepted in Turkey and many countries that centralized administration is predominantly applied. However, new concepts like recent rapid changes, democratization, distancing from centralization and localization have closely affected administration systems and made administration systems compulsory to renovate. Traditional public administration perception's failing to satisfy public's expectations made New Public Administration perception as one of the most important topics of the present day. In all these improvements, there have been modern management techniques which are pioneering notions like strategic planning, performance control, performance based budgeting, total quality management, governance, reengineering, codetermination, public finance management, e-state, information technologies, human resources management, customer-oriented administration. In our work, the basic dynamics of transformation occurring in the field of public administration will be handled; cause and effects of the change will be examined. The result is going to address through determining the points in terms of change's strategic administration principles.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :