Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ve dünyadaki gelişmiş ülkelerde çocuk katılım hakkı algısının ve uygulamalarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi1, Case Western Reserve University2
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Çocuğun aktif bir vatandaş olabilmesi, toplumsal rolünü edinebilmesi ve kendini ifade edebilmesi için katılım hakkı önemlidir. Ancak ilgili çalışmaların çok kısıtlı olduğu görülmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 12. Maddesi katılımını ve çocukların kendilerini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını anlatmaktadır. Ayrıca 13-15-16 -17 ve 29. maddeler de çocuk katılımı ile ilgilidir. Sonuç olarak çocuğun sivil haklarının korunması ve uygulanması için çocukların toplumumuzdaki yeri ve yetişkin-çocuk iletişimi üzerine çalışılması; çocukların katılım hakkının uygulamada yer alması gerekliliğinin dikkate alınması için gerekli araştırma ve projelerin yapılması; katılım hakkının çocuklara verilen bir ödül değil gereklilik olduğuna dikkat çekilmesi, çocuk hakları eğitimlerinin düzenlenmesi, çocuk haklarının tanıtımı için kampanyalar düzenlenmesi ve medya kullanılarak çocuğun katılım hakkının tanıtılması önerilebilinir.

Özet İngilizce :

The child's participation rights is one of the fundemantal rghts of children. However, many of the studies appears to be limited. Article 12 of the Convention participation and children's right to express their views In addition, Article 13-15-16 -17 and 29 are related articles to children's participation. As a result, recommended that child protection and enforcement of civil rights in our society and place for the children to seek on adult and child communication, children's participation rights in practice, the need to take the necessary research and projects to be taken into account the accession of the right to draw attention to that requirement, not an award given to children, children's rights organization of training, organizing, and media campaigns for the promotion of the rights of children using the child's right to participation introduction.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :