“Türkiye’de Mevcut Hükümet Sisteminin Niteliği ve Rejimin Başkanlık Sistemine Kaymasının Getireceği Tehdit ve Tehlikeler”

Bu çalışmada, 1961 Anayasası ve sonrasında hükümet sisteminde yaşanan değişikliklerin kapsamlı bir incelemesi yapılmakta ve 1982 Anayasasının kurmuş olduğu iki başlı sistem ile 21 Ekim referandumu ile kabul edilen anayasa değişikliğinin ortaya koyduğu çift meşruluk sisteminin yarattığı sorunlar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Başkanlık sistemleri ve türevlerinin devasa sorunsalı olan çift meşruluğun en önemli sonucu bölünmüş çoğunluklar yaratması ve sistemin bu problemi aşmayı sağlayacak mekanizmalardan yoksun olması nedeniyle yüksek oranda çatışma potansiyeli içermesidir. Çoğunlukçu bir yapı ortaya koyan başkanlık sistemleri, Türkiye gibi derin biçimde bölünmüş toplum yapıları için uygun seçenek değildir Bu tür toplum yapılarında çoğunlukçu demokrasi mekanizmaları ve söylemleri yerine, ortaklıkçı, güç paylaşımına dayanan düzenlemelere ihtiyaç vardır. O nedenle Türkiye için doğru tercih 1982 Anayasasının ilk şeklindeki iki başlılık ya da 2007 değişikliği sonrasındaki çift meşruluk yerine 1961 Anayasasındaki saf parlamentarizmin benimsenmesinden başka bir şey değildir

“Türkiye’de Mevcut Hükümet Sisteminin Niteliği ve Rejimin Başkanlık Sistemine Kaymasının Getireceği Tehdit ve Tehlikeler”