Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk borçlar hukuku’nda temel hatası

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Kişinin irade ve beyanının uyması sonucu dış dünyada etki yaratması, hukuki açıdan geçerli kabul edilir. Ancak irade ile beyanın birbirlerine uymadığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Bu uygunsuzluk ya iradenin beyan edilişi ya da oluşması sırasında meydana gelebilmektedir. Bir kişiyi, belirli içerikte bir sözleşme yapmaya sevk eden bir olay ya da durum hakkındaki düşünce ve tasavvurlar saik olarak adlandırılırlar (Eren, 2010:342). Kural olarak saik hataları BK m.24 f.2 (TBK m.32 c.1) kapsamında değerlendirilir ve esaslı hata olarak kabul edilmezler. Ancak bu duruma BK m.24 f.1 b.4 (TBK m.32 c.2 ve 3) ile düzenlenmiş bir istisna getirilmiş bulunmaktadır. Anılan düzenleme çerçevesinde saik mahiyetinde olan ancak sözleşmenin temeline etkili hataya temel hatası adı verilmektedir (Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, 1993:429). Bu çalışmada BK m.24 f.1 b.4 (TBK m.32 c.2 ve 3)'e göre temel hatasının unsurları incelenerek; Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nda konuyu düzenleyen hükümler karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One's creation of impact in the external world as a result of the agreement of his will and declaration is accepted as valid judicially. Yet, situations in which will and declaration do not agree can be also encountered. This incongruity can occur either during the declaration of the will or during its emergence. Thoughts and contemplations about a case or situation urging one to make a contract with certain content are called as "motive" (Eren, 2010:342). As a rule, errors of motive are evaluated within COO Law Nr.24/2 (TCOO Law Nr. 32/1), and are not accepted as substantial errors. Still, there exists an exception brought to this situation regulated by COO Law Nr.24/1/4 (TCOO Law Nr. 32/2/3.) Within the frame of aforementioned regulation, the error treated as motive but has an effect on the basis of a contract is called fundamental error. (Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, 1993:429). In this study, the aspects of fundamental error will be investigated according to COO Law Nr.24/1/4 (TCOO Law Nr. 32/2/3); and the provisions regulating the Code of Obligations, and the Turkish Code of Obligations will be evaluated comparatively.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :