TOPLAM AHLAK FELSEFESİ ve TOPLAM AHLAK YÖNETİMİ

Öz Toplam ahlak felsefesi, sosyal düzen içerisinde tüm toplumsal yapı ve katmanlarda ve aynı zamanda toplumu oluşturan tüm birey ve kurumların davranış, tutum, karar ve tercihlerinde “bütünsel olarak” ahlaki kuralların ve kurumların varlığını araştıran bir aksiyoloji dalıdır. Ahlaki bir toplum düzeni tesis edebilmek için sadece bir alanda ahlaki ilkelerin varlığı yeterli olmaz. Birey ahlakı, aile ahlakı, meslek ahlakı, iş ahlakı, siyasal ahlak, çevre ahlakı ve saire bir bütündür. Sadece bir alanda değil, “toplam” ahlakın tesisi ve kurumsallaştırılması önemlidir.

Kaynakça

Aktan, Coşkun Can., Ahlaki Yeniden Yapılanma ve Toplam Ahlaka Doğru: Ahlak ve Ahlak Felsefesi, İstanbul: Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, 1999.Aktan, Coşkun Can., Ahlaki Yeniden Yapılanma ve Toplam Ahlaka Doğru: Meslek Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, İstanbul: Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, 1999.Aktan, Coşkun Can., Ahlaki Yeniden Yapılanma ve Toplam Ahlaka Doğru: Siyasal Ahlak, İstanbul: Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, 1999.Aktan, Coşkun Can., Ahlaki Yeniden Yapılanma ve Toplam Ahlaka Doğru: Toplam Ahlak Yönetimi, İstanbul: Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, 1999.Aktan, Coşkun Can., Temiz Topluma Doğru: Toplam Ahlak, İstanbul: Zaman Kitabevi, 2004.