Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Online alışveriş sitelerinde e-hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu1, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Her geçen gün ivme kazanan bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler interneti günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına sokmuştur. Önceleri haberleşme aracı olarak kullanılan internet gün geçtikçe hayatın her alanında yer almaya başlamıştır. Bu da sektörler arasındaki rekabetin elektronik ortama taşınmasına yol açmıştır. Web ortamında müşterilerine hizmet veren firmaları rakiplerine göre bir adım öne çıkaran en önemli faktörlerden biri de hizmet kalitesidir. Elektronik ticaretin giderek yaygınlaşması, geleneksel hizmet kalitesinin yanında elektronik hizmet kalitesinin de önem kazanmasına yol açmıştır. Bu çalışmada e-ticaret kavramı üzerinde durulmuş, ardından anket yöntemiyle web siteleri üzerinden alışveriş yapan tüketicilerden elde edilen veriler analiz edilerek e- tüketicilerin ehizmet kalitesi boyutlarını algıları değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Developments gaining momentum each passing day in the information and communication technology put in the internet one of the indispensable parts of the daily life. The internet, once having been used as a communication tool, gradually got involved in every part of the life. This caused the competition among the sectors to move into the electronic media. One of the most important items that leads the businesses providing services in the web a step forward compared to their competitors is the quality of service. The increasing prevalance of ecommerce caused the quality of e-service to gain importance besides the traditional service quality. In this study, the term e-commerce is focused on and then, the data obtained by survey method from the consumers who did shopping through websites were analysed and the e-consumers' perception of e-service quality was evaluated.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :