Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarında etik: ankara’da muhasebeciler üzerine araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

Literatürde etik, toplumda bireylerin uyum içerisinde yaşaması için belirlenmiş, oluşturulmuş yazılı olmayan kurallar topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Meslek etiği ise, bir mesleğin icrası esnasında toplum yararı gözetilerek uyulması gereken davranış kuralları olarak açıklanabilmektedir. Meslek etiğinin en önemli yanlarından biri, dünyanın neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmalarının gerekli olmasıdır. Aynı meslekten bireylerin birbirleri ile ilişkilerinde belli davranış kalıplarına uymaları meslek etiğinin gereği olarak belirtilir. Etik, yazılmamış kurallardan ibaret olan ve etik kuralların uygulanmasının bireylerin vicdani insiyatifine sıkı sıkıya bağlı olan bir kavramdır. Muhasebe mesleğinde, mesleki etiğe verilen önem diğer mesleklere göre daha fazla önemli olmaktadır. Çünkü muhasebe meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini sürdürmeleri sırasında etik yaklaşımlardan uzaklaşmaları, bulunulan ülkedeki çok geniş kesimlere etki etmektedir. Bu açıdan bakıldığında meslek mensuplarının etik kurallara bağlı kalması bulundukları ülkelerdeki ekonomik, sosyal, siyasal, hatta kültürel yapılara ve oluşumlara doğrudan veya dolaylı olarak pozitif ya da negatif etkileri olacaktır. Araştırma da ulusal düzeyde muhasebe mesleği etiği üzerinde bilgi verildikten sonra, uluslar arası muhasebe mesleği etiğine değinilmiş ve standartlaşmanın getirdiği fırsatlar ve riskler üzerinde durulmuştur. Çalışmada Ankara'daki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere ve Yeminli Mali Müşavirlere birebir görüşme yöntemi ile anket soruları yöneltilerek elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Çalışma ile muhasebe meslek mensuplarının karşılaştığı sorunlar belirlenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir.

Özet İngilizce :

In the literature ethic is described as collection of the rules which is unwritten and it provides living in harmony with society. Professional ethics is the rules that must be followed during the execution of a profession for the benefit of society. One of the most important aspects of vocational ethics, no matter where in the world, the behavior of individuals working in the same profession is required to conduct themselves according to the rules. Relation of ındividuals in the same profession with each other to comply with certain norms of behavior is specified as a requirement of professional ethic. Ethics, which consists of unwritten rules and ethical rules, a concept which is tied to the whim of the implementation of conscientious individuals. Accounting profession, the importance of professional ethics is more important than other professions. Because for the the accounting profession, professional ethical approaches to sustain themselves during effects very large audiences in the country. From this perspective, adhere to the ethical rules in the country where the profession of economic, social, political and even cultural structures and formations will be directly or indirectly, either positive or negative effects. Research on ethics in the accounting profession at the national level, after consultation, touched on the ethics of international standardization of the accounting profession focused on the opportunities and risks. Independent Accountants and Financial Advisors and Chartered Accountants in Ankara this study were asked to survey questions were oriented to the program SPSS. Working with the problems faced by professional accountants and their solutions have been determined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :