Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mali kurallar ve bir vergi anayasası yaklaşımı

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1, Bandırma İ.İ.B.F.2, Maliye Bölümü3
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

1929 Dünya Ekonomik Buhranından sonra Klasik İktisat anlayışı terk edilerek yerine Keynesyen İktisat anlayışının geçmesi, devletin ekonomideki rolünde büyük bir değişimi doğurmuştur. Keynesyen İktisat devletin ekonomideki mevcut sorunları gidermede, klasik anlayışın tersine devlete aktif bir rol vermiştir. Buchanan'ın belirttiği gibi politikacılar ve bürokratlar kamu çıkarına yönelik değil, kişisel çıkarlarına göre hareket etmektedirler. Bu ise ihtiyari ve takdiri politikalar sonucu hükümetlerin ve politikacıların kendi çıkarlarını maksimize etmeye yönelik olarak politika araçlarını kullanmalarına sebep olmuştur. Bunun sonucunda kamu kaynaklarının israfı, kaynakların etkin ve rasyonel olarak kullanılamaması, bütçe açıkları, enflasyon gibi makroekonomik sorunları ortaya çıkarmıştır. Tüm bu yaşanan olumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla yeni düzenlemeler gündeme gelmiş ve bu gelişme mali ve parasal kurallarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde mali disiplini sağlama, bütçe açıklarını azaltma, politikaların sürdürülebilirliğini sağlama amacıyla kuralların önemi ortaya çıkmıştır. Bu kurallar ile mali ve makro ekonomik disiplinin sağlanması, siyasal otoritelerinin kişisel çıkarlarına yönelik politika araçlarını kullanma imkanı asgari düzeye indirilerek hükümetin güvenirliğinin arttırılması sağlanabilecektir.

Özet İngilizce :

After the 1929 World Economic Crisis understanding of classicial economics was abandoned rather than go through the concept of Keynesian economics, has led to a big change in the role of state in the economy. Keynesian Economics give the state to resolve existing problems in the economy, unlike the classical approach has given an active role in the state. As Buchanan stated, politicians and bureaucrats act according to personal interests, not the public interest. This appreciation of the voluntary and discretionary economic policies has been resulted governments and politicians use policy instruments to maximize its own interests. As a result of this, macroeconomic problems such as waste of public resources, not efficient and rational use of resources, budget deficits, inflation has revealed. All this in the negative in order to address the new regulations come on the agenda, and this development has led to the emergence of fiscal and monetary rules. Today, the importance of rules in order to ensure the ensuring fiscal discipline, budget deficit reduction, sustainability of policies have emerged. These rules provide the financial and macroeconomic discipline, the personal interests of political authorities to the possibility of using policy instruments to be minimized and the government will be possible to increase reliability.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :