Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Makroekonomik modellerde maliye politikası kurallarının işleyişi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tarafından, artan bütçe açıklarını kapatmak ve uzun dönemde maliye politikalarının sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanan "maliye politikası kuralları" son yıllarda oldukça dikkat çekmektedir. En basit haliyle bazı mali değişkenler üzerine konan yasal sınırlamalar olarak tanımlanan maliye politikası kuralları çalışmamızın odağını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda öncelikle maliye politikası kurallarının tanımına, özelliklerine, uygulanma amaçlarına, türlerine ve maliye politikası kurallarının işleyiş mekanizmasına yer verilerek teorik bir çerçeve oluşturulacaktır. Daha sonra ise, maliye politikası kurallarının makroekonomik değişkenlerle ilişkisinin irdelendiği ampirik çalışmalar incelenecektir.

Özet İngilizce :

"Fiscal policy rules" used by many developed and developing countries to close the growing budget deficits and provide long-term sustainability of fiscal policies, rather draws attention in recent years. The simplest form of legal restrictions placed on soma financial variables are defined as fiscal policy rules are the focus of our work. In this direction first study, the definition of fiscal policy rules, characteristics, causes need to be heard and the types of giving theoretical framework will bw established. Later, emprical studies focused on macroeconomic variables related to fiscal policy rules will focus on examinning the macroeconomic models.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :