Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kutuplaşmış bir siyasal sistemde anayasa yapmanın güçlükleri ve türkiye’de yeni bir temel oydaşmaya ulaşmayı sağlayacak çözüm yolları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Demokratik yönetimlerde, özerk ve sorumluluk sahibi bir etik ajan olarak bireyin kendini yönetme sorumluluğunu üstlenebilmesi gerekir. Bu ise, halkın oyunun kurallarını ve temel değerleri değiştirme yetkisine sahip olması ile mümkün olur. Bu çerçevede, anayasacılığı meşrulaştıranın geniş halk kesimlerinin temel oydaşmasını yansıtması olduğu söylenmelidir. Türkiye gibi bölünmüş ve kutuplaşmış bir toplum yapısında toplumsal barışı temin edebilecek ve kalıcı olacak yeni bir anayasa yapılabilmesi için anayasa talebinin toplumun geniş kesimlerinin talebi olarak sahiplenilebilmesini sağlayacak bir anayasa yapım tasarımının ortaya konması gerekmektedir. Halkın harekete geçirdiği, başlangıç ve sonu önceden belirlenmiş geniş bir zaman dilimine yayılan süreçte farklı pek çok tercihte bunulabilirse de, kutuplaşmış bir siyasal sistemde azınlıkların sahip olduğı dışlanmışlık duygusunu beslemeyecek, her bireyin kendisini toplumun diğer üyeleri ile birlikte eşit ilgi ve saygıya layık bireyler olarak hissetmesini sağlayacak şekilde temel oydaşmayı temin etmeye yönelik formüller uygulanmalıdır. Çalışma kutuplaşmış bir toplum yapısı olarak Türkiye için öngörülen kurucu meclis ya da geniş koalisyon hükümeti şeklinde ikili bir öneri ile sonlanmaktadır.

Özet İngilizce :

In democracies, the individual as an autonomous and responsible ethical agent should carry the responsibility of self-determination of himself. The legitimacy of constitutionalism lies on the consensus of broad parts of the community. In a deeply divided and polarized society like Turkey, to make a permanent constitution maintaining social peace, such a constitutional design should be produced that the constituonal demand should be embraced by the broad parts of the community as theirs. Though, during a constitution-making procedure that should be initialized by the people in a settled deadline expanding a broad time schedule, a wide range of possibilites are present to make the choice of new constitution; in a polarized political system the formulations that should be applied are those framing a basic consensus, not nourishing the feeling of them being excluded from others and maintaining individuals to feel themselves as equally concerned and respected with others. As a result, the study ends with a dual proposal for Turkey concerning two possibilities of constitution-making either with a constituent assemly or in a wide coalition of all political parties taking part in theassembly.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :